Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Als administratief deskundige

-ontvangt u het dossier (verzending van de ontvangstbevestiging en toevoeging in de databases)

-voert de validatie van het dossier uit (controle van de ingediende documenten)

-neemt u deel aan het beheer van de algemene mailbox in samenwerking met de dossierbeheerders

-neemt u deel aan teamvergaderingen en discussies om het proces te verbeteren

FAGG VIA TALENT EXCHANGE

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe werkcultuur die gebaseerd is op de NWOW (New Way Of Working), waarbij welzijn en vertrouwen tussen werkgever en werknemer centraal staan, net als het verbeteren en ontwikkelen van beroepscompetenties door de uitwisseling van goede praktijken.

Om België (ziekenhuizen, sponsors, commissies voor medische ethiek, autoriteiten, college) voor te bereiden op de nieuwe verordening klinische proeven werd een piloot project opgezet met deelname op vrijwillige basis.  Hierbij wordt het dossier ingestuurd volgens het formaat van de verordening, en geëvalueerd volgens de verordening, maar de autorisatie wordt verleend volgens de nu nog van kracht zijnde directieve. Ook dossiers volgens de huidige directieve worden nog steeds behandeld. Het Fagg – DG Pre – afdeling R&D zoekt een Nederlandstalige administratief deskundige die de dynamische teams versterkt.


Vacatures

  • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - Galileelaan 5/03

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Competenties

Zelfstandig werken

Procedures op een punctuele manier uitvoeren

 

Troeven

Interesse of kennis en motivatie in het domein van klinische proeven.


Niveau

  • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
  • Hoger secundair
  • Lager secundair of geen diploma
  • Andere

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : max 12 maanden

 

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

  1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

  1. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 07/02/2022 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@fagg-afmps.be met het referentienummer

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

komi.adakpo@fagg.be - functionele chef van de administratieve eenheid
P: 02 528 43 78
E: komi.adakpo@fagg.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures