Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Je hoofdtaken:

Je bent de eindverantwoordelijke voor 1 of meerdere P&O-projecten:

 • Je stelt in overleg een projectfiche op waarin je de doestellingen, middelen, deadlines, context … definieert van het project.
 • Je neemt de rol op van coördinator binnen je project(en) door de projectmedewerkers te ondersteunen waar nodig en door een goede opvolging van de taken te verzorgen binnen de projectgroep.

 • Je zorgt voor een goede communicatie en overleg door onder andere vergaderingen in te plannen met je projectgroep, klanten, leveranciers, management ... Je rapporteert geregeld over de voortgang van het project naar de verschillende doelgroepen.

 • Je bewaakt de deadlines, middelen en scope van je project(en) en stuurt bij waar nodig.

 • Je draagt zelf actief bij aan het uitvoeren van een aantal taken van de projecten waarvoor je verantwoordelijk bent.

 • Je kan ook ingeschakeld worden als projectmedewerker binnen andere projecten van de stafdienst P&O. 

Binnen de stafdienst P&O zijn meerdere projecten gepland voor 2022. Afhankelijk van je interesses, kennis en competenties kan je ingezet worden in één van volgende projecten:

 • Communicatie welzijnsbeleid. Als projectverantwoordelijke stel je communicatieacties voor om ons nieuw welzijnsbeleid te ondersteunen en leid je ze ook in goede banen. De communicatieacties kunnen gaan van het aanmaken van een intranetpagina, organiseren van evenementen, ontwikkelacties opzetten …
 • Gezien de recente oprichting van de cel welzijn zijn er nog een aantal mooie andere uitdagingen die je kan aangaan:

  • Analyse welzijnsenquête, opstellen en uitvoeren actieplan naar aanleiding van belangrijkste conclusies
  • Recht op deconnectie
  • Re-integratie na langdurige afwezigheid
 • Je bent verantwoordelijk voor het project werklastmeting, in samenwerking met studenten van de ULB. Je stelt een methodologie voor, implementeert deze in enkele pilootdiensten en zorgt ervoor dat de meting uniform toegepast kan worden binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer.

 • Binnen onze FOD zetten we elk jaar één van onze waarden in de kijker. Voor 2022 is dit klantgerichtheid. Je maakt een communicatieplan op en je stelt acties voor om deze waarde te doen leven en concreet in te vullen voor de FOD Mobiliteit en Vervoer en haar partners en klanten.
 • Uit onder andere personeelsbevragingen, de evaluatiecycli, de bestuursovereenkomst en managementplannen komen jaarlijks ontwikkelingsbehoeften naar voren. Als projectverantwoordelijke bekijk en bevraag je deze behoeften kritisch, kijk je welke gegroepeerd kunnen worden, stel je actieplannen op, voer je deze uit en verzeker je de opvolging. De ontwikkelacties kunnen zowel interne als externe opvolging vereisen.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Lotte LENS: 02 277 35 90 – lotte.lens@mobilit.fgov.be

Meer info over onze FOD: http://mobilit.belgium.be/nl

VIA TALENT EXCHANGE

Vanuit een positief mensbeeld wil de stafdienst Personeel & Organisatie (P&O) een persoonlijke dienstverlening garanderen aan de personeelsleden, aan het lijnmanagement en aan de FOD in zijn geheel, rekening houdende met de noden van het personeel en deze van de organisatie

Daarom zorgt de stafdienst P&O ervoor dat ze:

 • een performante personeelsadministratie verzekert;
 • het adequaat personeel tijdig ter beschikking stelt (rekruteringen, bevorderingen…);
 • over de ontwikkeling van het personeel (opleiding, coaching, senior-junior, leadership…) en van de organisatie waakt;
 • actief deelneemt aan de opbouw van de strategie van de FOD (personeelsplannen…);
 • bijdraagt tot een evolutie van de bedrijfscultuur (interne communicatie).

De Belgische mobiliteit veiliger, efficiënter en duurzamer maken, daar werken we bij de FOD Mobiliteit en Vervoer elke dag aan. Of het nu over wegen, sporen, luchtverkeer of scheepvaart gaat, we werken samen. Gepassioneerd, met veel vakkennis en in een fijne werksfeer. We helpen niet enkel ons land vooruit, maar je krijgt ook alle vertrouwen en vrijheid om te groeien. Als individu en als team. Zo stuwen we België én onszelf verder vooruit. 

Het is in deze vernieuwende context dat wij meerdere projectverantwoordelijken zoeken voor de stafdienst P&O.

 


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - BRUSSEL

http://mobilit.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Competenties

 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.

 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van uw expertise.

 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

 • Je drukt je mondeling zeer vlot uit.

Troeven

 • Je hebt kennis van projectmanagementtechnieken.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma
 • Andere

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Begin van de opdracht: zo vlug mogelijk

Huidig loonpakket

Telewerk mogelijk 

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv’s op basis van de volgende criteria:
  1. competenties
  2. motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

2. Gesprek (max. 1 uur): met betrekking tot je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse in de opdracht.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om deel te nemen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 25/01/2022 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@mobilit.fgov.be - met het referentienummer XNT22007.

Medewerker (m/v/x) buiten de stageperiode of proefperiode, bij een overheidsinstelling die lid is van Talent Exchange

 

http://mobilit.belgium.be/nl

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Lotte LENS - Coördinator RH
P: 02 277 35 90
E: lotte.lens@mobilit.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures