Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

De focus van de Algemene Administratie van de Thesaurie op het streven naar een operationele excellentie en de vernieuwing. Als attaché communicatie waarbij je terecht komt in de dienst Operationele Coördinatie en communicatie (O.C.C.) verleen je ondersteuning aan het management. De uitdagingen liggen in de lijn van de ambities van de organisatie: het promoveren van de organisatiecultuur, het informeren en het motiveren van de medewerkers, het ontwikkelen van een vernieuwende, moderne en efficiënte interne en externe communicatiestrategie, het bepalen en ontwikkelen van een C.R.M strategie, enz.

Concreet worden je de volgende taken toevertrouwd:

 • Je draagt bij tot de ontwikkeling van de interne en externe communicatiestrategie
 • Je bepaalt een communicatieplan en verzekert de uitvoering en staat in voor de opvolging van dit plan
 • Je ontwikkelt en verzekert de kwaliteit en de coherentie van de interne en externe communicatie
 • Je ontwerpt, staat in voor het opstellen van en het verspreiden van de verschillende communicatiemethoden (brochures, nieuwsbrieven, tevredenheidsenquêtes, website, intranet,…)
 • Je werkt mee aan het bepalen en het bijwerken van de communicatiemiddelen
 • Je werkt mee aan de organisatie van de verschillende “events” (strategische seminaries, jaarlijkse presentaties van de doelstellingen/resultaten, enz…)
 • Je ondersteunt de communicatie/CRM op transversale wijze inzake alle projecten
 • Je ondersteunt de HR-dienst in de wervingscampagnes
 • Je vertegenwoordigt de Algemene Administratie van de Thesaurie tijdens het communicatieplatform van de transversale dienst Strategische Coördinatie en Communicatie en alle externe communicatiefora.

VIA TALENT EXCHANGE

De FOD Financiën beheert de middelen die het mogelijk maken aan de collectieve behoeften van onze samenleving te voldoen. Dit betekent dat dankzij ons werk de burgers er zeker kunnen van zijn dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en juiste manier worden geïnd. Bovendien zorgen wij ervoor dat de middelen efficiënt worden verdeeld om de zaken die we allemaal gebruiken te kunnen realiseren: infrastructuur, sociale zekerheid, …

I found a treasure, a Treasury Job'.Dit is de slogan waarmee de Algemene Administratie van de Thesaurie uitpakt en die de zorg die wij besteden aan de tevredenheid van onze medewerkers, perfect weergeeft. Als centrale publieke speler in de financiële wereld heeft de Thesaurie zes voornaamste competentiepolen:

 • het waarborgen van een optimale financiering door een evenwichtige Staatskas te verzekeren en de overheidsschuld te beheren;
 • deelnemen aan het proces voor de uitwerking en opstelling van financiële wetgeving;
 • bijdragen aan de strijd tegen financiële fraude en financiering van terrorisme;
 • de Staat vertegenwoordigen bij internationale en bilaterale verhoudingen inzake financiën;
 • diensten aanbieden voor het beheer van derdengelden;
 • het garantiestelsel voor deposito's en financiële instrumenten beheren.

 

De Thesaurie is verantwoordelijk voor een uitgebreide reeks missies met een hoge toegevoegde waarde in een collaboratieve, dynamische en empowerende werkomgeving. Voor meer informatie over onze activiteiten, volg de link Algemene presentatie Thesaurie (genial.ly)

 

Operationele Coördinatie en Communicatie (OCC)

De dienst Operationele Coördinatie en Communicatie ondersteunt de operationele diensten van de Thesaurie en de Administrateur-generaal op de volgende gebieden : Strategie, Processen, Projecten, Applicatiebeheer en business analyse, Business Partner P&O, Communicatie.

Voor de team Communicatie :

 • initieert, ontwikkelt en voert de interne en externe communicatieacties van de Thesaurie uit in samenwerking met de verantwoordelijke operationele diensten en de dienst Strategische Coördinatie en Communicatie met betrekking tot de externe communicatie.
 • is verantwoordelijk voor het beheer van de inhoud van de internet- en intranetsites van de Thesaurie, in samenwerking met de verantwoordelijke operationele diensten.
 • plant en implementeert de verschillende communicatiecampagnes van de AAThes.
 • zorgt voor een optimale en op maat gemaakte dienstverlening binnen AAThes door de ontwikkeling van initiatieven die de principes en fundamenten van CRM respecteren. 
 • zorgt voor de ontwikkeling van een bedrijfscultuur die specifiek is voor AAThes door de ontwikkeling van initiatieven in deze richting (teambuilding, ontbijt, ...).
 • beantwoordt vragen en verzoeken van de pers, in samenwerking met de woordvoerder van de FOD Financiën.
 • neemt deel aan het Communicatieplatform die wordt georganiseerd door de dienst Strategische Coördinatie en Communicatie.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1040 Etterbeek - Kunstlaan 30, (bezoekers: Handelsstraat 96)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Competenties:

 •  Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van uw expertise.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken

 

Expertise:

 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden
 • Je hebt goede schriftelijke communicatievaardigheden

Troeven:

 • Je beschikt over een goede kennis van het Frans

 


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Verloning en voordelen:  Huidige pakket

 

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

 1. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 12/06/2022 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@minfin.fed.be - met het referentienummer XNT22060.

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Rodrigue Buckinx - Leidinggevende van de dienst Operationele Coördinatie en Communicatie
P: +3225783241
E: rodrigue.buckinx@minfin.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures