Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Je wenst bij te dragen tot de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ? en beseft dat de privésector hiervoor een belangrijke partner is ?

Dan is dit de missie voor jou!

De privésector is een belangrijke partner voor de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties tegen 2030 (Sustainable Development Goals). De eerste basisvoorwaarde voor een duurzaam ondernemersklimaat is een goed bestuurde rechtsstaat (good governance en rule of law). Daarnaast beschikt de Belgische ontwikkelingssamenwerking over een aantal instrumenten voor de ontwikkeling, de versterking en de betrokkenheid van de private sector in binnen- en buitenland. Parallel met de focus op Afrika, waardig werk, sociale bescherming, gendergelijkheid en de strijd tegen klimaatverandering, biedt de doelgerichte versterking van het lokaal ondernemerschap een bijkomend groeiperspectief voor ontwikkelingslanden. Jobcreatie en een leefbaar inkomen staan centraal in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. De duurzame ontplooiing van de private sector in ontwikkelingslanden binnen het kader van een sociale markteconomie, die investeert in basisvoorzieningen, kan hiertoe bijdragen.

De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden BIO, een naamloze vennootschap van publiek recht met een portefeuille van meer dan 1 miljard EUR, investeert rechtstreeks en onrechtstreeks in kleine en middelgrote ondernemingen in ontwikkelingslanden en levert een structurele bijdrage aan de socio-economische groei. De Directeur-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp zetelt als waarnemer in de Raad van Bestuur en het investeringscomité van BIO.

 

Wij zijn op zoek naar een dynamische medewerker voor een periode van 12 maanden om ons te helpen onze missies uit te voeren.

Als verantwoordelijke voor de cluster BIO en Investeringen :

 • Je bereidt de maandelijkse Raden van Bestuur van BIO voor en formuleert je hierover adviezen aan de Directie Ontwikkelingssamenwerking en Humanitair hulp.
 • Je beheert de kennis en informatie over investeringsdossiers en bent het aanspreekpunt voor initiatieven met een investeringsfocus.
 • Als kennisbeheerder en expert neem je deel aan nationale, Europese en internationale bijeenkomsten en draag je bij tot de discussie over samenwerkings- en ontwikkelingsvraagstukken in jouw beleidsdomein.
 • Daarnaast kan je advies worden gevraagd in andere (financiële) samenwerkingsdossiers zoals EU-instrumenten EFSD+, Wereldbank, …

FOD Buitenlandse Zaken VIA TALENT EXCHANGE

De FOD

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.

 

De Dienst Steun aan de ontwikkeling van de private sector - D2.4

De dienst D2.4  Steun aan de ontwikkeling van de private sector (Private Sector Development - PSD) maakt deel uit van de directie D2 Thematische en multilaterale samenwerking binnen de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). Zij beoogt de ondersteuning van de privésector in ontwikkelingslanden als middel om armoede te bestrijden en ongelijkheden te beperken.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Karmelietenstraat 15, Brussel

https://www.diplomatie.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

 

Ervaring:

 • Je hebt ervaring met de analyse en de opvolging van financieel-economische en investeringsdossiers.
 • Je spreekt regelmatig Engels.

 

Troeven

 • Je hebt interesse in de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, haar missies en haar taken.  
 • Je kan vlot werken met MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams…).
 • Je zal werken in een meertalige omgeving. Een goede kennis van het Frans en het Engels, zowel actief als passief, is dan ook een pluspunt.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin en kan doeltreffend werken onder tijdsdruk.

 


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : 12 maanden

Het werkregime is bespreekbaar (flexibiliteit).

Loon : 

Het loon blijft ten laste van de uitzendende organisatie, maar de kosten die rechtstreeks verband houden met het uitvoeren van de opdracht, zijn ten laste van de ontvangende organisatie.  Opgelet ! De premies die verbonden zijn aan het uitoefenen van de functie bij de FOD van herkomst mogen niet bewaard worden (bvb bureelvergoeding of kilometervergoeding voor inspecteurs).

Voordelen :

 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werk-uren).
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
 • Allerlei sociale voordelen.
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
 • Flexibele werkuren in een 38-uren week.
 • 26 dagen verlof per jaar.

 

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv’s en motivatiebrieven op basis van de volgende criteria:

a. relevante ervaring
b. competenties

      2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je ervaring, je competenties, je motivatie en je interesse voor de opdracht.

Meer info: talentexchange@diplobel.fed.be

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, indienen uw kandidatuur voor 26 juni 2022 via onze online toepassing SuccessFactors (link hieronder). 

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=3621&company=fodbuitenl&st=6DE20D320EE91FF88CFAE35098A8D47E277666BA

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Filip Vandenbroeke - Diensthoofd D2.4
P: 02/501.84.85
E: filip.vandenbroeke@diplobel.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures