Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Wij zijn op zoek naar een talent voor de volgende taken:

 Grootste deel:

 • Opmaken overheidsopdrachten
 • Kennisoverdracht overheidsopdrachten aan interne collega’s
 • Opmaken en uitwerken van werkdocumenten met betrekking tot workflow (workflow overheidsopdrachten en workflow tussen onze dienst en andere diensten oa budget&beheer, ICT,..)

Bijkomend:

 • Helpen uitwerken ontwikkelingstrajecten door middel van interne bevragingen
 • Je verbetert bestaande tools, processen en methodologieën inzake personeelsontwikkeling en helpt mee in de ontwikkeling van nieuwe tools, processen en methodologieën die adequaat zijn voor de implementatie van het personeelsontwikkelingsbeleid (bv. Budgetverdeling, inschrijvingsbeleid,..)
 • Je helpt mee in het beheren van het administratieve aspect ifv opleidingen (planning, uitnodigingen medewerkers, aanvragen verdelen, creëren opleidingsfiches,..)

 

VIA TALENT EXCHANGE

Het team Personeelsontwikkeling situeert zich in de cel “Personeels-en organisatieontwikkeling”.

 Het team “Personeelsontwikkeling” bestaat uit 3 grote onderdelen:

 1)   Integratiebeleid

2)    Evaluatiebeleid

3)    Opleidingsbeleid

Het FAGG is de bevoegde instantie voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Het FAGG werkt samen met gezondheidszorgbeoefenaars en andere bevoegde instanties op nationaal en internationaal niveau om ervoor te zorgen dat de burgers maximaal profijt zouden kunnen halen uit de geneesmiddelen en gezondheidsproducten die ze nodig hebben.

 

De activiteiten van het FAGG zijn verdeeld over 3 directoraten-generaal: 

Het DG PRE vergunning beheert alle activiteiten vóór de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.

Het DG POST vergunning bewaakt de bijwerkingen verbonden aan het gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten door informatie te verzamelen. Dit DG verzamelt informatie, evalueert deze en neemt maatregelen indien nodig.

Het DG INSPECTIE beheert alle activiteiten inzake inspectie en controle.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - Galiléelaan 5/03

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Competenties

 • Kennis overheidsopdrachten (liefst ifv opleidingen)

 Troeven

 • Ervaring met Microsoft Sharepoint
 • Ervaring met werk in opleidingscontext (behoeftebevraging, marktonderzoek,..)

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma
 • Andere

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : max 12 maanden

 

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

 1. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 25 juli 2022 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@fagg-afmps.be - met het referentienummer.

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Nathalie Wouters - attaché
P: +3225284905
E: nathalie.wouters@fagg-afmps.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures