Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

De dienst van de voorzitter van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister is op zoek naar een gemotiveerde medewerker met een goede kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten en van de administratieve- en budgettaire-controleprocedures.

Je werkt in een dynamische omgeving met boeiende taken en projecten ten dienste van de eerste minister en de burgers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het adviseren van het management en het ondersteunen van het personeel bij het sluiten van overheidsopdrachten. Voor sommige specifieke domeinen voer je de procedures zelf uit. Je bent het belangrijkste aanspreekpunt voor je collega's op dit gebied.

Concreet

-          Adviseer je het management en de projectverantwoordelijken over overheidsopdrachten.

-          Stel je bestekken en offerteoproepen op.

-          Ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de plaatsingsprocedures voor overheidsopdrachten en voor het contractbeheer, vooral voor dienstenopdrachten.

-          Blijf je op de hoogte van nieuwe wetgeving op dit gebied.

 

VIA TALENT EXCHANGE

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister ondersteunt de eerste minister bij de leiding en de coördinatie van het regeringsbeleid. De ondersteuning gebeurt op inhoudelijk, administratief, logistiek en juridisch vlak en op het vlak van de communicatie.


Vacatures

  • Aantal (1) - 1000 Brussel - Wetstraat 16

https://kanselarij.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Generieke competenties

-    In team werken

-    Servicegericht handelen

-    Betrouwbaarheid tonen

 

Technische competenties

-  U heeft een goede kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten en van de administratieve en budgettaire controle

Troeven

U zal in een tweetalige omgeving werken. Kennis van het Frans is een troef.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
  • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
  • Hoger secundair
  • Lager secundair of geen diploma
  • Andere

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Duur van de opdracht : max 12 maanden

Huidige salaris package (zie organisatie van oorsprong)

Het werkregime is bespreekbaar (flexibiliteit) Min 50%

Telewerk mogelijk

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

  1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

  1. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 19/08/22 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@premier.fed.be 

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Zyde Valerie - Attaché P&O
E: valerie.zyde@premier.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures