Heb je een grote belangstelling voor onderhandelingen, diplomatie en onderzoek en innovatie (O&I) en wil je bijdragen aan de voorbereiding en verdediging van Belgische standpunten in de Onderzoeksgroep van de Raad van de EU?

De betrekking is een functie van interface tussen de Belgische federale instanties bevoegd voor wetenschapsbeleid en de instellingen en/of Europese initiatieven betreffende onderzoek en ontwikkeling. Bovendien is het een coördinerende functie van standpunten, zowel tussen de federale overheid en de deelgebieden als tussen België en andere EU-lidstaten.

 

Belangrijkste taken :

-        Vertegenwoordiging van België in de Werkgroep "Onderzoek" van de Raad van de EU, het orgaan dat onderhandelt over de technische specificaties van de dossiers die uiteindelijk door de Raad van Ministers van de Europese Unie belast met onderzoek moeten worden goedgekeurd;

-        Bijdragen tot de voorbereiding van het federale standpunt in samenwerking met de bevoegde federale departementen en tot het Belgische standpunt in overleg met de onderzoeksattachés van de gefedereerde entiteiten;

-        Verslag uitbrengen over diverse vergaderingen, meer in het bijzonder over de vergaderingen van de werkgroepen van de Raad van de EU;

-        Ontwikkeling van relaties tussen de betrokken partijen (POD/FOD, Gewesten en Gemeenschappen, Europese Commissie, etc.);

-        Opvolging van de debatten in het Europees Parlement over onderzoek en innovatie.

BELSPO

De functie situeert zich bij de dienst Federale, Interfederale en Internationale Coördinatie en is van strategisch belang voor de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO). De betrokkene zal voltijds worden gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU.

België neemt van januari tot en met juni 2024 voor de dertiende maal in zijn geschiedenis het voorzitterschap waar van de Raad van de Europese Unie. De onderzoeksattaché/-attachee zal dan ook in de komende jaren een belangrijke rol vervullen in de ondersteuning van het Federaal Wetenschapsbeleid bij de voorbereiding van het Belgische EU-voorzitterschap. 

Als één van de hoofdactoren van het wetenschappelijk onderzoek in België lopen bij het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) heel wat eersteklasonderzoeksprogramma’s.

Daarnaast beheert BELSPO ook tien Federale Wetenschappelijke Instellingen die heel wat topstukken herbergen en wetenschappers niet alleen een uitzonderlijk kader en buitengewoon onderzoeksmateriaal aanreiken, maar ook historische en artistieke collecties van wereldfaam. 

Dankzij zijn onderzoeksprogramma’s, zijn Federale Weten­schap­pelijke Instellingen en zijn ongeveer 2 300 medewerkers, beschikt BELSPO over ruime expertise op zeer gevarieerde gebieden waaronder astronomie, astrofysica, meteorologie, geschiedenis, kunst­geschiedenis, paleontologie, mineralogie, musicologie, seismologie, gravimetrie, klimatologie, antropologie, aard­weten­schappen, archivistiek, bewaring, restauratie, informatie­wetenschappen, codicologie, aquatische en terrestrische ecologie, cartografie en moleculaire biologie.

Bij BELSPO zijn wetenschappen en cultuur nauw verweven om een meer duurzame en harmonieuze maatschappij tot stand te brengen. Zo draagt BELSPO bij tot de kennis van het milieu met als doel meer welzijn in de maatschappij in de hand te werken en de duurzame ontwikkeling ervan te garanderen.

BELSPO heeft als opdracht de werking van de Belgische, Europese en internationale onderzoeksruimte te optimaliseren en te versterken. In die zin coördineert het Federaal Wetenschapsbeleid de onderzoeksinspanningen van alle publieke overheden van ons land en neemt het de verantwoordelijkheid op zich onze onderzoekers in internationale onderzoeksnetwerken in te passen.

Wij leveren de regering ook betrouwbare en gevalideerde gegevens waarmee zij duidelijke beslissingen kan nemen in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering, de biodiversiteit, het poolonderzoek, de digitalisering, de erfgoedwetenschap en alle federale maatschappelijke uitdagingen. Het Federaal Wetenschapsbeleid vormt bijgevolg een permanente expertisecapaciteit ten dienste van de federale overheid op diverse wetenschappelijke en technische gebieden.

Wij beheren ook de Belgische bijdrage aan het Europees Ruimtevaartagentschap, waarvan België de zesde netto-bijdrager is. Die langetermijnbijdrage is van strategisch en cruciaal belang voor ons land en biedt de gelegenheid een netwerk van ondernemingen en hooggespecialiseerde onderzoekscentra te versterken.

BELSPO vertegenwoordigt ook BELNET, de IT-partner van de onderzoekswereld, de universiteiten, de ziekenhuizen en de overheid. BELNET levert en onderhoudt innoverende netwerkinfrastructuur van topkwaliteit en geassocieerde diensten, en van wie de medewerkers hun best doen om mee te zijn met de niet te stoppen ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie en internet.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - WTC 3 Simon Bolivarlaan 30

https://www.belspo.be

Ervaring

 

-        Je hebt interesse in vragen die gelinkt zijn aan onderzoek en innovatie.

-        Je hebt minstens 2 jaar ervaring in een functie als vertegenwoordiger en/of coördinatie op Belgisch, Europees of internationaal niveau

 

Competenties

 

-        Een uitstekend vermogen tot analyse en synthese van informatie

-        Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands, Frans en Engels

-        Onderhandelings- en coördinatievermogen

-        Je bent geëngageerd en hebt de wil en de ambitie om resultaten te genereren, je kan autonoom werken en verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de ondernomen acties;

-        Werkrelaties kunnen opbouwen en diplomatisch kunnen handelen

-        Goed inzicht in wat er op nationaal en Europees vlak op het spel staat (waaronder de institutionele verdeling van de bevoegdheden) 

-        Verantwoordelijkheidszin

 

Pluspunten

-        Goede kennis van het institutionele landschap van Onderzoek en Innovatie in België

-        Goede kennis van het Frans, aangezien men in het tweetalige werkomgeving terecht komt en basiskennis van het Engels.

-        Kennis van MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Sharepoint...).


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werk-uren).
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
 • Allerlei sociale voordelen.
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
 • Flexibele werkuren in een 38-uren week.
 • min. 26 dagen verlof per jaar.
 • Telewerken is mogelijk

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

        2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken en die geen deel uitmaken van de deelnemende organisaties van Talent Exchange. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties (www.talentexchange.be)

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 05/09/2022 naar het volgende e-mailadres: TalentExchange@belspo.be - met de functietitel als referentie - Talent Exchange.

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

GHYS Laurent - Opdrachthouder Federale, interfederale en Internationale coördinatie (BELSPO)
P: 02/238 37 52
E: laurent.ghys@belspo.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures