Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

We zijn op zoek naar een talent, gemotiveerd om :

 

- betrokken zijn bij de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Raad in 2024,

- Bijdragen tot de verwezenlijking van de Europese geneesmiddelenstrategie, en deelnemen aan de onderhandelingen over de herziening van de Europese geneesmiddelenwetgeving,

- een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid, kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten te verdedigen.

 

FAGG VIA TALENT EXCHANGE

De cel Internationale betrekkingen van het FAGG is één van de transversale diensten van het FAGG. De rol van het FAGG bestaat erin de coherentie van de internationale acties en standpunten van het FAGG te waarborgen en, binnen de gegeven termijnen, een standpunt te bepalen dat in overeenstemming is met de belangen van België en dat een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid en van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten beoogt.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - Galileelaan 5/03

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Competenties

 • Kennis van de werking van de Europese Unie en haar agentschappen en van het Europese wetgevingsproces.
 • Ervaring met onderhandelen.
 • Zelfstandig werken

  

Troeven

 • Kennis van de Belgische en Europese farmaceutische wetgeving, de werking van het FAGG en de werking van het EMA.
 • Kennis van de farmaceutische sector en de daarmee verband houdende economische vraagstukken en vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid.
 • Goede beheersing van het Engels.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : max 12 maanden

 

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

 1. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 03/10/2022 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@fagg-afmps.be - met het referentienummer.

https://www.fagg-afmps.be

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Charles Denonne - Coördinator Internationale Betrekkingen
P: 32 2 528 41 31
E: charles.denonne@fagg-afmps.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures