Opgelet


De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties.

Als diensthoofd interne controle ben je samen met je team verantwoordelijk voor het ontwikkelen en aanpassen van instrumenten en methodes in het domein interne controle en de interne klanten ondersteunen bij de implementatie ervan om de werking van de organisatie te optimaliseren en bij te dragen tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen.

De opdracht omvat de volgende taken:

• Je voert studies uit over het domein interne controle en de domeinen die ermee interageren om een duidelijk beeld te krijgen van de behoeften van de organisatie en ontwikkelt aangepaste oplossingen.
• Je verbetert en ontwikkelt u doorlopend instrumenten, modellen en methodes om oplossingen te bieden die aangepast zijn aan de noden en eisen van de organisatie.
• Je plant en coördineert één of meerdere implementatieprojecten in het domein interne controle om de doelstellingen ervan te realiseren in overeenstemming met de termijnen, de middelen en de kwaliteitscriteria.
• Je verdedigt de beleidslijnen van de organisatie in het domein en begeleidt de interne klanten om de organisatie te ondersteunen bij de implementatie van de instrumenten en methodes volgens de normen die in voege zijn.
• Je werkt strategische aanbevelingen uit over het domein interne controle en neemt deel aan het bepalen van de beleidslijnen om het management te ondersteunen bij de vertaling en de implementatie van de strategie van de organisatie.
• Je ontwikkelt je kennis en blijft op de hoogte van de evolutie in het domein interne controle en de domeinen die ermee interageren om permanente verbeteringen voor de werking van de organisatie voor te stellen.
• Je motiveert als teamchef je medewerkers die een expertise hebben in een vakdomein, begeleidt hen en delegeert hen verantwoordelijkheden om hun competenties optimaal in te zetten en te ontplooien.

De betrekking bevindt zich in Brussel (Gulden Vlieslaan 87)

Voor meer informatie, kan je contact opnemen met:

Voor vragen over de betrekking:
Jan Mathu, Directeur Stafdiensten
Mail: Jan.mathu@buildingsagency.be 

Voor vragen over de selectie/Talent Exchange:
Mail: TalentExchange@buildingsagency.be

Regie der Gebouwen VIA TALENT EXCHANGE

De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de Federale Staat. Ze beheert ongeveer 6.7 miljoen m², verdeeld over ongeveer 900 gebouwencomplexen. Twee derde daarvan is eigendom van de Federale Staat en één derde wordt gehuurd. Onze core-business bestaat uit vastgoedbeheer, facility management, renovatie/restauratie en bouwprojecten.


De opdracht van de dienst interne controle bestaat uit de coördinatie van de acties die ontwikkeld werden door de directie en het personeel van de organisatie. Het doel van deze acties is om de risico’s te beperken en een redelijke verzekering te leveren met betrekking tot de uitvoering van de volgende algemene doelstellingen:

1. De uitvoering van geordende, ethische, economische, doeltreffende en efficiënte handelingen;
2. De naleving van de verplichtingen inzake indiening van de rekeningen;
3. De naleving van de wetten en reglementen die in voege zijn;
4. De bescherming van de middelen tegen verlies, misbruik en schade.

Zij is ook verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de auditaanbevelingen.

Naast de uit te voeren interne controleactiviteiten voert zij taken uit met wettelijke verplichtingen (veiligheidsfunctionarissen, functionaris voor gegevensbescherming, archiefbeheer, enz.)


Vacatures

  • Aantal (1) - 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) - Gulden Vlieslaan 87 1060 Brussel

https://www.regiedergebouwen.be/nl

Opgelet


De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties.

Competenties

• Je bent klantgericht
• Je kan medewerkers motiveren
• Je bent goed georganiseerd en kan methodologisch werken
• Je kan goed mondeling en schriftelijk communiceren
• Je reageert integer conform de verwachtingen van de organisatie je respecteert de vertrouwelijkheid van gegevens

Gewenste ervaring

• Je hebt een pertinente ervaring in het domein interne controle of een hieraan gelieerd domein.

Pluspunten

• Je komt in een tweetalig team terecht dus je hebt kennis van de 2e landstaal

Deelnemingsvoorwaarden

Je bent medewerker van klasse A2 of A3, uitgezonderd stage- of proefperiode, van een overheidsinstelling lid van Talent Exchange.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Opgelet


De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties.

Duur van het opdracht : max 12 maanden

  • Een inhoudelijk interessante en zinvolle job, waarmee je bijdraagt tot de kwaliteitsvolle huisvesting van 66.000 federale ambtenaren, het beheer van bijzondere architecturale sites en de verduurzaming van de federale vastgoedportefeuille.
  • Een goed evenwicht tussen werk en privéleven: glijdende werkuren in een 38 urenweek, mogelijkheid tot telewerk (max. 3 dagen/week).
  • Een laptop, een smartphone en abonnement voor professioneel gebruik en voordelige tarieven voor privégebruik.
  • 26 dagen verlof vrij te kiezen, plus verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar en 12 recuperatiedagen.
  • Vergoeding voor telewerk van 50 €/maand.
  • Een uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
  • Een abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding.
  • Bedrijfsrestaurant in de hoofdzetel met democratische prijzen.

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie
Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.


2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht.


Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Opgelet


De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 14 oktober 2022 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@buildingsagency.be

https://www.regiedergebouwen.be/nl

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Lammens Natasja - Talent Acquisition
E: talentexchange@buildingsagency.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures