Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Tijdens 12 maanden zullen je voornaamste taken zijn :

•    beheren van het interne communicatiekanaal NEWSBOX ;
•    publiceren van artikels voor onze directie op NEWSBOX ;
•    beantwoorden van vragen van de generieke mailbox NEWSBOX ;
•    opvolgen van de gebruikersstatistieken ;
•    schrijven en reviseren van teksten in beide landstalen ;
•    ondersteunen van de SPOCs ;
•    ondersteunen en adviseren van de directies in hun transversale communicatiebehoeften ;
•    het dynamiseren van de interne communcatie ;
•    het versterken van de community van de SPOCs.

FOD BUITENLANDSE ZAKEN VIA TALENT EXCHANGE

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.

De directie Communicatie (COM) telt een dertigtal medewerkers die zich inzetten voor een goede interne en externe communicatie op onze FOD.
COM informeert de personeelsleden over de werking en de activiteiten van de FOD en helpt de directies hun communicatieprojecten uitvoeren.
Via de websites, Facebookpagina, Twitter-, Instagram- en LinkedIn-accounts en persberichten verschaft COM aan diverse doelgroepen (burgers, de pers, academische kringen …) bevattelijke en coherente informatie over het beleid en de troeven van ons land. Daarnaast doet ze actief aan outreach naar doelgroepen die voor de FOD belangrijk zijn. Ze werkt ook initiatieven uit die de toegevoegde waarde van de FOD in de verf zetten

De dienst Interne Communicatie (COM2) verzorgt de interne communicatie via een webplatform: NEWSBOX. Via het netwerk van SPOCs zorgt de dienst samen met de directies voor de interne communicatie binnen de FOD.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Karmelietenstraat 15, Brussel

http://www.diplomatie.belgium.be

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

De dienst Interne communicatie zoekt een fijne collega die: 
•    een passie heeft voor interne communicatie ;
•    aanvoelt wat de informatienoden zijn van het personeel op onze federale overheidsdienst ;
•    vlot kan schrijven ;
•    in teamverband kan werken ;
•    graag netwerkt.

We zoeken een collega die volgende competenties heeft:
•    uitstekende redactionele vaardigheden en een veelzijdige schrijfstijl ;
•    verantwoordelijkheidsgevoel, aandacht en flexibiliteit ;
•    een goede kennis van het Frans.

 

Volgende competenties of ervaringen zijn een troef:
•    ervaring met interne communicatie ;
•    een diploma communicatie of vertaling ;
•    zelfstandig taken uitvoeren ;
•    vlot nieuwe nieuwe IT-tools kunnen gebruiken en de evolutie in dat domein volgen ;
•    initiatief nemen.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

  

Duur van het opdracht :12 maanden

Het werkregime is bespreekbaar (flexibiliteit).

Loon : 

Het loon blijft ten laste van de uitzendende organisatie, maar de kosten die rechtstreeks verband houden met het uitvoeren van de opdracht, zijn ten laste van de ontvangende organisatie.  Opgelet ! De premies die verbonden zijn aan het uitoefenen van de functie bij de FOD van herkomst mogen niet bewaard worden (bvb bureelvergoeding of kilometervergoeding voor inspecteurs).

Voordelen :

 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werk-uren).
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
 • Allerlei sociale voordelen.
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
 • Flexibele werkuren in een 38-uren week.
 • 26 dagen verlof per jaar.

 

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv’s en motivatiebrieven op basis van de volgende criteria:

a. relevante ervaring
b. competenties

2. Schriftelijke proef + gesprek (max. 1u30): bespreking van je profiel, je ervaring, je competenties, je motivatie en je interesse voor de opdracht.

Meer info: talentexchange@diplobel.fed.be

 

 Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Uw kandidatuur indienen voor 2 oktober 2022 via onze online toepassing SuccessFactors (link hieronder).

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=3962&company=fodbuitenl&st=0FF1E77FE056C724076E91C4B71D077D5A4D5FAC

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Elke Van den Bosch - Diensthoofd COM0 & COM2 en HR BP
P: 02/501.39.72
E: talentexchange@diplobel.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures