Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Rol van de Projectleider - Wat moet je concreet doen?

In het kader van deze functie van projectleider voor de invoering van maaltijdcheques bij de federale overheid beheer je en plan je het project van begin tot einde. Je zorgt ervoor dat het project binnen de voorziene termijn en het voorziene budget wordt uitgevoerd. Je zorgt ervoor dat de vereiste producten onder de gespecificeerde voorwaarden geleverd worden.

Je hebt oog voor de risico’s, de afhankelijkheden, de reporting van de stakeholders, het change management en het communicatiebeheer.

Als coördinator sta je ook in voor het goede verloop van het project: je verdeelt de verschillende taken onder de partijen, je volgt de vordering ervan op, je rapporteert over deze vordering aan de project- of programmaleider, je faciliteert werkgroepen, ...

Je bent de contactpersoon voor het project: je verstuurt de documenten via e-mail, stelt de follow-updocumenten en de publicaties van het project op, je licht het project toe aan de interne en externe klanten, je geeft feedback aan de mensen op het terrein en je beantwoordt de vragen van de interne en externe klanten.

Het schrikt je niet af om de rol van facilitator te vervullen: je helpt de verschillende partijen om beter samen te werken, de gemeenschappelijke doelstellingen beter te bereiken en het pad om die doelstellingen te bereiken in te plannen, aan de hand van workshops, vergaderingen en besprekingen.

 

 

FOD Beleid & Onder­steuning

De Federale Overheidsdienst (FOD) Beleid en Ondersteuning, opgericht op 1 maart 2017, staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen: IT, HR, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten

 

De FOD Beleid en Ondersteuning is het resultaat van de integratie van de diensten van de FOD Personeel en Organisatie (inclusief Selor, het OFO, FED+ en PersoPoint), van de FOD Budget en Beheerscontrole, van Fedict en van Empreva in één entiteit. Het project werd in de context van de 'redesign' van de federale overheid door de regering opgestart in haar akkoord van 9 oktober 2014.

 

Naar aanleiding van de beslissing van de Ministerraad van 1 april 20022 heeft de FOD Beleid en Ondersteuning er een nieuwe, omvangrijke taak bijgekregen.  Vanaf 1 april 2024 zullen er maaltijdcheques worden toegekend aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt, met een waarde van 6 euro per werkelijk gepresteerde dag.   

 

Om dit project te implementeren moeten er binnen de FOD Beleid en Ondersteuning en zijn verschillende directoraten-generaal meerdere trajecten worden opgestart: de opmaak van reglementen (DG R&O), de opmaak en de toewijzing van lastenboek en contract met MC leverancier (DG FAP), de implementering van de betaling en de toekenning van maaltijdcheques (DG PersoPoint) en de invoering van de operationele procedures.

 

In dit kader is er een functie van projectleider vacant bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.

We zijn op zoek naar iemand die dit project tussen de verschillende partijen kan coördineren, naar het kabinet toe kan communiceren en de link kan leggen met de optimalisering van het Fedorest-project.

 


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel

https://bosa.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

De functie is opengesteld op niveau A.

Technische competenties

  • Je hebt reeds projecten tot een goed einde gebracht. 

Gedragsgerichte competenties

  • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
  • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgerichte acties om de beslissingen uit te voeren.
  • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
  • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
  • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van de ondernomen acties.
  • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van je expertise.

De in het vet aangeduide motivatie en de technische competentie “kennis van projectmanagement” worden beschouwd als bijzonder belangrijk voor de functie.

Troeven
 

  • Je werkt in een tweetalige omgeving. Kennis van het Frans is dus een troef.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Huidige salaris package (zie organisatie van oorsprong)

 • Het werkregime is bespreekbaar (flexibiliteit).
 • glijdende werkuren in een 40-uren week (bij voltijds werkregime)
 • 12 dagen recup (ter compensatie van 40u)
 • Je kan beschikken over een laptop en GSM plus abonnement
 • mogelijkheid meerdere dagen thuiswerk per week
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • je werkplek in de WTC III bevindt zich op 200 m van het station Brussel Noord, je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis.

Contract: Tijdelijke tewerkstelling

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

2. Interview

Deze proef evalueert of je gedragsgerichte competenties overeenkomen met de jobvereisten (zie rubriek ‘Competenties’). Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je sollicitatieformulier (cv en motivatie) wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je ten laatste op 15/12/2022 een motivatiebrief en een recent cv naar het volgende e-mailadres: talentexchange@bosa.fgov.be met vermelding van de referentie van de vacature.

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Anne Quicchi - HR Business Partner
E: anne.quicchi@bosa.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures