De Dienst Onderzoeksprogramma's en -infrastructuren van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) zoekt extra talent voor de valorisatie en impactanalyse van het door haar gefinancierde onderzoek.

 

Je voert, onder supervisie van een verantwoordelijke, de volgende taken uit:

 • Je werkt in nauw overleg met de ICT-dienst en de dienst MERI (Monitoring and evaluation of Research and Innovation) aan de opzet van een online project-rapporteringsplatform;
 • Gelinkt aan het online rapporteringsplatform stel je databanken op met betrekking tot de onderzoeksprojecten en houdt deze up-to-date (vb verwerking van gegevens inzake onderzoekspersoneel en onderzoeksbudgetten, sleutelwoorden, behaalde resultaten, …);
 • Je werkt mee aan een template voor de publicatie van een jaarlijks activiteitenverslag van de Dienst;
 • Je draagt bij tot de valorisatie van de onderzoeksresultaten (meewerken aan publicaties en studiedagen) en de overdracht van deze resultaten naar de gebruikers;
 • Je contacteert onderzoekers voor eventuele bijkomende informatie.

Contactpersonen: maaike.vancauwenberghe@belspo.bemarleen.bosschaerts@belspo.be

BELSPO

De Dienst Onderzoeksprogramma's en -infrastructuren van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) staat in voor de financiering van onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning van de federale bevoegdheden en van de internationale engagementen die de federale overheid heeft aangegaan. In deze context staat de Dienst in voor de voorbereiding en het beheer van een portfolio aan financieringsacties waaronder verschillende onderzoeksprogramma's, onderzoeksinfrastructuren en science-policy interfaces en de deelname aan nationale en internationale samenwerkingsinitiatieven.

De Dienst “Monitoring and Evaluation of Research and Innovation – MERI” is verantwoordelijk voor de productie van officiële statistieken en het maken van publicaties over onderzoek en innovatie. 

De POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) is met bijna 3000 medewerkers de vierde grootste Federale Overheidsdienst. BELSPO heeft als opdrachten de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het federaal wetenschapsbeleid en is in die context onder meer belast met:

 • De uitvoering van onderzoeksprogramma’s, -activiteiten en -netwerken op Belgisch en internationaal niveau;
 • Het beheer van de Belgische deelname aan de programma’s en activiteiten binnen de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) en andere nationale en internationale organisaties verantwoordelijk voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening;
 • Het administratief, financieel en materieel beheer van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI’s) die deel uitmaken van het Departement, alsook de coördinatie van hun onderzoeksactiviteiten en wetenschappelijke dienstverlening;
 • De coördinatie van het wetenschapsbeleid op federaal, interfederaal en internationaal vlak;
 • De ontwikkeling en analyse van indicatoren voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O), evenals met de invoer ervan in internationale databanken.

Via de 10 federale wetenschappelijke instellingen die deel uitmaken van de POD Wetenschapsbeleid staat BELSPO in voor de studie, het beheer en de valorisatie van een wetenschappelijk en cultureel erfgoed.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - POD Wetenschapsbeleid, WTCIII, Simon Bolivarlaan 30 (bus 7), 1000 Brussel

https://www.belspo.be

Je hebt een basiskennis van de context inzake onderzoek en innovatie in België en Europa en van de activiteiten van BELSPO in dit verband.

Je hebt voeling met projectwerking.

Pluspunten

Goede kennis van het Engels (en eventueel het Frans), gezien de meertalige werkomgeving.

Je hebt kennis over het schrijven van code met behulp van statistische software (ongeacht de omgeving: SAS, STATA, SPSS, Python, R, …). Eventueel kan ook het nuttig zijn om kennis te hebben van Natural Language Processing (NLP).    


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
 • Allerlei sociale voordelen.
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Flexibele werkuren in een 38-uren week.
 • min. 26 dagen verlof per jaar.
 • Telewerken is mogelijk

Contract: Tijdelijke tewerkstelling

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

       2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken en die geen deel uitmaken van de deelnemende organisaties van Talent Exchange. 

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties (www.talentexchange.be)

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 02/01/2023 naar het volgende e-mailadres: TalentExchange@belspo.be - met de functietitel als referentie - Talent Exchange.

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Maaike Vancauwenberghe – Marleen Bosschaerts - Directeur Onderzoeksprogramma’s – Adjunct Directeur Onderzoeksprogramma’s
P: 02/23.83.678 – 02/23.83.607
E: marleen.bosschaerts@belspo.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures