Bevordering naar niveau B

Je vindt alle informatie over de bevordering naar niveau B op de pagina waar de procedure beschreven wordt. Hieronder vind je nog bijkomende informatie over de deelnemingsvoorwaarden, vrijstellingen en de wetgeving.

Om deel te nemen aan de bevorderingsprocedure naar niveau B moet je vast benoemd zijn (statutair) binnen de federale overheid in niveau C.  

Je bent benoemd in

Je kan deelnemen aan de

Niveau C

Bevorderingsprocedure naar niveau B

Je kan niet deelnemen als contractuele ambtenaar of als stagiair. Belangrijk om weten is dat statutaire medewerkers bij Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie niet kunnen deelnemen aan deze bevorderingsprocedure, noch de beroepsmilitairen, personeelsleden van NMBS, Federale Politie. Het toepasingsgebied ligt vast bij wet (KB van 22 juli 1993).  

Daarnaast moet je administratief aan alle vereisten voldoen om aanspraak te kunnen maken op de bevordering. Wanneer je tijdens de procedure niet langer aan deze voorwaarde voldoet, verlies je het voordeel dat je geslaagd was voor de test.

Het is mogelijk dat je vrijgesteld bent voor de testen van het algemene gedeelte in de bevorderingsprocedure naar niveau B en dat je je er NIET moet voor inschrijven. Je kan dan direct deelnemen aan de testen van het bijzondere gedeelte.

Concreet voor de bevordering naar niveau B, ben je vrijgesteld en moet je je niet inschrijven:

 • als je een diploma hebt op niveau B of op niveau A
 • als je al geslaagd was voor de testen van het algemeen gedeelte in het kader van een bevorderingsprocedure naar niveau B of A die georganiseerd werd voor 2012
 • als je al geslaagd was voor de testen van het algemeen gedeelte in het kader van een bevorderingsprocedure naar niveau B of A die georganiseerd werd na 2014.

In deze gevallen bezorg je de volgende documenten aan je personeelsdienst:

 • je diploma
 • een bewijs van slagen van het algemeen gedeelte
  • voor de procedures voor 2012 ontving je ooit een brief van Selor. Ben je deze kwijt, dan kan je contact opnemen met BevorderingNivB@bosa.fgov.be
  • voor de procedures na 2014 heb je een digitaal certificaat ontvangen in je online dossier.

We raden je aan om je cv in je online dossier in orde te maken wat betreft het opladen van je benoemingsbesluit en ervaring.

Opgelet:

Voor alle vragen met betrekking tot de vrijstellingen voor de generieke screening in het kader van de bevordering bij de Rechterlijke Orde, gelieve contact op te nemen met de HR-dienst van RO via: werving.selor@just.fgov.be.

Het is mogelijk dat je deze testen al eens afgelgd hebt in de bevorderingsprocedure naar niveau B en daarom ben je vrijgesteld. Maar je moest je wel inschrijven om je certificaat van je vrijstelling te ontvangen. In het kader van bevorderingsprocedures is deze vrijstelling levenslang geldig. Net na je inschrijving zal je het certificaat in je online dossier ontvangen. Je zal dit certificaat nodig hebben bij je inschrijving voor het bijzondere gedeelte.  

Concreet voor de bevordering naar niveau B, ben je vrijgesteld voor deze testen :

 • als je al eens slaagde voor module 1 (generieke screening) in een standaard screening voor een job op niveau B of A
 • als je al eens slaagde voor het algemeen gedeelte of reeks 1 (generieke screening) in een bevorderingsprocedure naar niveau B of A die georganiseerd werd tussen 2012 en 2014.

Opgelet:

Voor alle vragen met betrekking tot de vrijstellingen voor de generieke screening in het kader van de bevordering bij de Rechterlijke Orde, gelieve contact op te nemen met de HR-dienst van RO via: werving.selor@just.fgov.be.

Meer informatie over de bevorderingsprocedure naar niveau B vind je op Fedweb

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures