Hoe kan ik redelijke aanpassingen aan de testen aanvragen om niet gehinderd te zijn door mijn handicap, leerstoornis of ziekte?

Afhankelijk van de test en je handicap, leerstoornis of ziekte voert Selor redelijke aanpassingen door en kan je je test afleggen in aangepaste omstandigheden:

  • testen afleggen op een pc met vergroot- of voorleessoftware, brailleleesregel of software voor dyslectici
  • gebruikmaken van een tolk gebarentaal
  • gebruikmaken van extra tijd

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Andere aanpassingen zijn ook mogelijk.

Aanpassingen aan de testen kan je aanvragen via je online dossier op de website van Selor. In je online cv geef je onder persoonlijke gegevens zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt. Je kan ook aanduiden welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: een groter scherm, voorleessoftware,...).

Procedure

Duid in je online dossier in de rubriek 'Persoonlijke gegevens' bij “een handicap, leerstoornis, (chronische) ziekte” aan dat je redelijke aanpassingen wenst .

  1. Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan.
  2. Duid je handicapcategorie aan en geef een korte beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis.
  3. Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op. Redelijke aanpassingen zijn alleen mogelijk als je vooraf een attest van minimaal een specialist hebt opgeladen.
  4. Vink de redelijke aanpassingen aan die je wenst, en leg ook uit waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Let op: deze vier stappen moet je volledig doorlopen en bewaren in je online dossier voordat je een datum kiest om aan de testen deel te nemen! Zodra je alles volledig hebt ingevuld en alles bewaard hebt, zullen de aanpassingen bij elke selectie worden bepaald.

Meer info over redelijke aanpassingen en hoe ze aan te vragen vind je in deze praktische gids.

Laad dus bij je sollicitatie of inschrijving een officieel, geldig attest op van je handicap.

Niet alle redelijke aanpassingen zijn mogelijk voor de job van cipier (penitentiair bewakingsassistent)

Deze job van belastende aard in een veiligheidsomgeving wordt niet meegerekend bij de bepaling van de vertegenwoordiging van 3 % personen met handicap van het personeelsbestand in de FOD Justitie (KB over diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie  - KB 6.10.2005, art 3). Voor deze job kan je je dus niet beroepen op die wetgeving.

Door het specifieke karakter van deze operationele job, het verplicht medisch onderzoek en het feit dat de FOD Justitie geen arbeidspostaanpassingen doorvoert, moet je er rekening mee houden dat niet alle redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure, kunnen toegekend worden.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures