Taaltesten

Om te weten welke taaltest je best aflegt, hebben we hieronder de meest frequente scenario’s uitgewerkt. Het gaat om een vrijblijvend advies. Je bekijkt dit best met je personeelsdienst of de instantie waarvoor je de taaltest moet afleggen.  Als je de test gewoon voor jezelf aflegt, kunnen deze scenario’s je ook verder helpen. Je kan een overzicht van alle taaltesten hier vinden.  

Kies je situatie:

Nadat je gekozen hebt welke taaltest je wil afleggen, moet je een datum kiezen. Als je verschillende modules moet afleggen, kan je je pas inschrijven voor de volgende module als je geslaagd bent voor de vorige module. 

Is er geen enkele datum die je uitkomt, of zijn er geen data beschikbaar (voor de module spreken kan het gebeuren dat de capaciteit volzet is omdat alle data al ingenomen zijn), probeer het dan later opnieuw. Het is mogelijk dat mensen zich uitschrijven en zo hun plaats afstaan aan anderen. Selor maakt ook elke maand nieuwe data bekend voor sessies die 3 maanden later plaatsvinden.

 

Dan moet je je uitschrijven. Je blijft ingeschreven voor de procedure van de taaltest, je schrijft je enkel uit voor de test van deze module. Je doet door naar Mijn taaltesten je online dossier te gaan en te klikken op de details van de taaltest waarvoor je ingeschreven bent. Daarna klik je bij de module in kwestie op uitschrijven. Je hebt hiervoor de tijd tot 1 uur voor de test. Op die manier ben je niet als afwezig geregistreerd en kan je nadien een nieuw testmoment kiezen. Als je het al langer op voorhand weet dat je niet kan komen, volg dan dezelfde stappen om een ander moment te kiezen. Op die manier kan je plaats nog door iemand anders ingenomen worden. 

Ben je afwezig op een taaltest waarvoor je je ingeschreven had en heb je Selor geen 48 uur op voorhand verwittigd over je afwezigheid? Dan moet je 3 maanden wachten voordat je opnieuw mag meedoen aan een taalproef.

Vergeet niet dat je je in je online dossier altijd kan uitschrijven voor een geplande test.

Bijna alle taaltesten bestaan uit meerdere modules (lezen, luisteren, spreken of schrijven). Wanneer je je wil uitschrijven voor alle modules, dan kan je je uitschrijven voor de totale procedure. Meld je aan via je online dossier. Klik op Mijn taaltesten. Bij lopende taaltesten krijg je de taaltest te zien waarvoor je ingeschreven bent. Om je uit te schrijven, klik je rechts op uitschrijven. 

Voor de modules lezen en luisteren, kan je je voorbereiden met het online pakket. Op de detailpagina van de taaltest vind je welk moeilijkheidsniveau je moet kiezen. Voor de modules schrijven en spreken, vind je meer informatie over hoe je je kan voorbereiden op de detailpagina van de taaltest. Je vindt de detailpagina's van de taaltesten via het overzicht van alle taaltesten

Oefenen voor de modules lezen en luisteren via het online pakket.

Je ontvangt je resultaten altijd in je online dossier. Als je na een sessie nog modules moet afleggen, krijg je samen met je resultaat een uitnodiging om je in te schrijven voor de volgende sessie.

Module

Timing resultaat

Luisteren

Binnen de 2 weken

Lezen

Binnen de 2 weken

Spreken (gesprek en/of presentatie)

Binnen de 2 weken

Schrijven

Binnen de 6 weken

Je kan feedback krijgen voor de modules « spreken » en « schrijven ». Je hebt 2 maanden de tijd na het ontvangst van je resultaten om hiervoor een aanvraag in te dienen.

Voor de modules « lezen » en « luisteren » is er geen feedback mogelijk omdat het hier enkel om juiste en foute antwoorden gaat. We delen nooit de juiste antwoorden op de testvragen mee om onze testen te beschermen. 

 

Module

Hoe vraag je de feedback aan?

Wanneer ontvang je de feedback?

Hoe ontvang je de feedback?

Lezen
Luisteren

Via de contactpagina op selor.be. Vul je rijksregisternummer in en de code van de procedure. Kies de rubriek “Feedback”. 

Je wordt gecontacteerd om een afspraak te maken binnen de 30 dagen na je aanvraag.

Er is geen feedback mogelijk, maar wel een inzage van uw test waarbij u wel uw eigen antwoorden te zien krijgt. U krijgt hierbij de correcte antwoorden niet te zien. 

Spreken

Via de contactpagina op selor.be. Vul je rijksregisternummer in en de code van de procedure. Kies de rubriek “Feedback”. 

Op aanvraag: binnen de twee maanden nadat je de resultaten hebt ontvangen. 

Het is niet mogelijk feedback te geven op alles wat jij gezegd of gedaan hebt tijdens de test. Verwacht geen reconstructie van het interview. Je ontvangt een feedbackrapport per e-mail waarin grafisch voorgesteld wordt in welke mate jij de gemeten competenties hebt, aangevuld met de opmerkingen van de jury. 

Schrijven

Via de contactpagina op selor.be. Vul je rijksregisternummer in en de code van de procedure. Kies de rubriek “Feedback”. 

Op aanvraag: binnen de twee maanden nadat je de resultaten hebt ontvangen. 

Je ontvangt een feedbackrapport per e-mail waarin grafisch voorgesteld wordt in welke mate jij de gemeten competenties hebt. 

Een certificaat is een officieel document dat pas wordt vrijgegeven wanneer er een proces-verbaal is ondertekend. Deze ondertekening gebeurt elke vrijdag. Na die ondertekening wordt je certificaat automatisch opgeladen in je online dossier.

 

De taalcertificaten bevinden zich in Mijn taaltesten in je online dossier. Kreeg je voor 2010 al een certificaat, dan worden deze vermeld in je online cv onder Mijn diploma’s en certificaten. Wil je er een duplicaat van, dan kan je dat steeds aanvragen door het contactformulier in te vullen. Kies de rubriek taaltesten en geef je rijksregisternummer mee en alle details die je nog weet over het certificaat. Vermeld je postadres.  

Selor ontwikkelde de taaltesten in samenwerking met universiteiten en volgens de principes van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen (ERK), de internationale standaard voor taalonderwijs, -opleidingen en –testen. Het ERK deelt taalniveaus in 6 categorieën in:

ERK-niveau

Moeilijkheidsgraad

Taaltesten van Selor meten

A1

Basisgebruiker (makkelijkst)

-

A2

Basisgebruiker

-

B1

Onafhankelijke gebruiker

B1

B2

Onafhankelijke gebruiker

B2

C1

Vaardige gebruiker

C1

C2

Vaardige gebruiker (moeilijkst)

-

Selor heeft geen testen op A1, A2 en C2 niveau. Als je een A-niveau moet aantonen dan is een taaltest van Selor op B1-niveau meer dan voldoende. Hieronder zie je de  taaltesten gekoppeld aan de moeilijkheidsgraad volgens het ERK. Eén taaltest kan verschillende moeilijkheidsgraden meten, afhankelijk van de verschillende modules. Lees meer over de verschillende ERK-niveaus en hun definities.   

Taaltest/certificaat (genoemd naar het wetsartikel)

Luisteren

(pc)

Lezen

(pc)

Spreken (voor Jury)

Schrijven (op pc verbetering door jury)

gesprek

presentatie

Artikel 8

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

 

 

B1

-

-

-

Artikel 7 niveau 4Artikel 9, $2, elementaire kennisartikel 14, tweede lid

 

 

 

 

B1

 

-

-

Artikel 7 niveau 3/D

B1

-

Artikel 10

-

-

-

Artikel 7 niveau 2/C

B2

B1

Artikel 11

-

 

 

 

 

C1

-

-

 

B2

 

Artikel 7 niveau 2+/BArtikel 9, $2, voldoende kennis, Artikel 12Artikel 13Artikel 14, eerste lid

 

 

 

C1

 

B2

 

Artikel 7 niveau 1/A

C1

Artikel 9, $1, elementaire kennis*

-

-

B1

-

-

Artikel 9, $1, voldoende kennis*

C1

-

B2

B2

-

*Artikel 9, $1 (elementaire en voldoende kennis worden momenteel niet meer georganiseerd door een Raad van State van 12/01/2012) en staan daarom onderaan de tabel).

De vrijstellingen worden doorgaans geval per geval onderzocht, maar hieronder vind je een samenvatting van de voorwaarden om een vrijstelling te krijgen. Als je over een diploma uit het buitenland beschikt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met taal.nl@bosa.fgov.be of linguistique.fr@bosa.fgov.be.  

Vrijstellingsvoorwaarden op basis van diploma's die in België uitgereikt worden

 • Alleen diploma's die in aanmerking komen voor indiensttreding bij de federale overheid worden aanvaard
 • Het diploma moet uitgereikt zijn als afsluiting van een volledige studiecyclus in het lager, middelbaar of hoger onderwijs
 • Het diploma moet opgesteld zijn in een andere taal (FR-NL-DE) dan je eigen taalrol.

Volgende algemene regels zijn van toepassing (onder voorbehoud van een grondige screening door de taaldienst):

 • Als de titel van je diploma (officiële, niet-vertaalde originele documenten) in het Nederlands is en je aangeworven bent op de Franse taalrol: de vrijstelling voor de taaltesten Nederlands wordt toegekend naargelang van het niveau van je diploma (A, B, C of D)
 • Als de titel van je diploma (officiële, niet-vertaalde originele documenten) in het Frans is en je aangeworven bent op de Nederlandse taalrol: de vrijstelling voor de taaltesten Frans wordt toegekend naargelang van het niveau van je diploma (A, B, C of D)
 • Als de titel van je diploma (officiële, niet-vertaalde originele documenten) in het Duits is en je aangeworven bent op de Nederlandse of Franse taalrol: de vrijstelling voor de taaltesten Duits wordt toegekend naargelang van het niveau van je diploma (A, B, C of D)
 • Als de titel van je diploma (officiële, niet-vertaalde originele documenten) in het Frans EN in het Nederlands is: je kunt je taalrol kiezen en je krijgt een vrijstelling toegekend voor de andere taal
 • Als de titel van je diploma (officiële, niet-vertaalde originele documenten) is opgesteld in één van de landstalen EN in het Engels: je krijgt een vrijstelling voor de landstaal, tenminste als je tot de andere taalrol behoort. 

Welk diploma (met volledige studiecyclus) voor welk taalniveau:    

 Diploma van

Vrijstelling voor

 Licentiaat
 Master
 Master-na-master*

 Je bent vrijgesteld voor de taalproeven van artikel 7 niveau 1/A

 Kandidatuur
 Bachelor

 Je bent vrijgesteld voor de taalproeven van artikel 7 niveau 2+/B

 Diploma hoger 
 secundair onderwijs

 Je bent vrijgesteld voor de taalproeven van artikel 7 niveau 2/C

 Getuigschrift lager
 secundair onderwijs

 Je bent vrijgesteld voor de taalproeven van artikel 7 niveau 3/D
*Hieronder vallen:

 • Master-na-Master-diploma behaald na de Europese onderwijshervorming van Bologna (2003): studies van de 2de cyclus met een programma van 60 studiepunten en titel van het diploma in de taal van de gevraagde vrijstelling;
 • Bijkomende master behaald vóór de Europese onderwijshervorming van Bologna (2003): titel van het diploma in de taal van de gevraagde vrijstelling en de hieronder vermelde diploma's voor gespecialiseerde studies (GGS) of de graad van Gediplomeerde in de Aanvullende Studies  (GAS).

Bron: www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/05/19/2004201999/justel    

Geeft GEEN recht op vrijstelling:

 • De titel van het diploma is in het Nederlands en je wordt aangeworven op de Nederlandse taalrol
 • De titel van het diploma is in het Frans en je wordt aangeworven op de Franse taalrol
 • Een certificaat van één studiejaar voor de kennis van een taal
 • Een taalcertificaat behaald in het kader van studies sociale promotie
 • Een taalcertificaat behaald bij een andere instelling (DALF, Huis van het Nederlands, CVO, DELF …)
 • Taalcertificaten uitgereikt door de Koninklijke Militaire School (behalve de certificaten uitgereikt vóór 2001 indien je destijds overgestapt bent van de Rijkswacht naar de federale of de lokale Politie).    

Hoe een vrijstellingsaanvraag indienen?

Stuur je diploma samen met alle bijlagen door naar taal.nl@bosa.fgov.be of linguistique.fr@bosa.fgov.be en vermeld duidelijk de taal waarvoor je een vrijstelling wenst te krijgen, evenals je rijksregisternummer. Controleer of je post- en e-mailadres correct zijn in je account.    

Regelgeving

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 MAART 2001 

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966.

KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 OKTOBER 1937 HOUDENDE HET STATUUT VAN HET RIJKSPERSONEEL

De diploma's of studiegetuigschriften die in aanmerking komen voor de toelating tot de federale overheidsdiensten naargelang van de niveaus zijn opgenomen in deze bijlage.

TAALWETTEN VAN 1966

 • GTW 1966 art. 43. §4 "Het taalregime van het toelatingsexamen bepaalt de taalrol waarbij de ambtenaren worden ingedeeld. Bij ontstentenis van dergelijk examen, is het taalregime van het genoten onderwijs, zoals dat blijkt uit het opgelegde diploma, het vereiste getuigschrift of de verklaring van het schoolhoofd, bepalend."
 • GTW 1966 art. 43. §3 "Om tot het tweetalig kader toegelaten te worden moeten de ambtenaren voor een examencommissie, samengesteld door de Vaste Wervingssecretaris, het bewijs leveren dat zij de tweede taal voldoende kennen. Worden van dit examen vrijgesteld de ambtenaren wier diploma bewijst dat hun tweede taal de voertaal was van het onderwijs dat zij genoten hebben."
 • GTW 1966 art. 15. §2 "In de besturen van de gemeenten en van de openbare personen die aan de gemeenten ondergeschikt zijn, mag niemand een ambt bekleden, waarin hij omgang heeft met het publiek, indien hij niet vooraf geslaagd is voor een examen over de elementaire kennis van de tweede taal, het Nederlands of het Frans, naar gelang van het geval. Wordt vrijgesteld van de taalexamens, die in de leden één en twee bedoeld zijn, de kandidaat die, naar luid van zijn diploma of studiegetuigschrift, zijn onderwijs in die taal heeft genoten."

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures