Voor welke overheidsdiensten kan je bij Selor solliciteren?

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

De taken vormen geen doel op zich, maar streven een maatschappelijk resultaat na.

Lees meer

Belnet

Bij Belnet werken meer dan 80 collega’s aan een state-of-the-art netwerk en innovatieve diensten.

Lees meer

Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA)

De CDSCA is een parastatale instelling type B die werkt ten behoeve van de militaire gemeenschap.

Lees meer

Centrum voor Cybersecurity België

Het CCB superviseert, coördineert en waakt over de toepassing van de Belgische cyberveiligheidsstrategie. 

Lees meer

Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ)

De CDZ heeft als missie om erop toe te zien dat de ziekenfondsen en de sector in zijn geheel de boekhoudkundige, administratieve en financiële regels die op hen van toepassing zijn, naleven.

Lees meer

De Belgische spoorwegen

HR Rail werft aan voor Infrabel en NMBS.

Lees meer

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Werken bij het FAVV: nuttig, verrijkend, dynamisch en flexibel werk.

Lees meer

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

De vlakke structuur binnen het agentschap maakt onder meer mogelijk om waarden als professionalisme, transparantie en participatie in al zijn bevoegdheden voorop te stellen.

Lees meer

de federale Ombudsman

Burgers helpen in hun relatie met de overheid en waken over hun rechten.

Lees meer

Federale Pensioendienst (FPD)

Met innovatieve projecten willen we onze dienstverlening aan burgers verbeteren en het werk van onze medewerkers verlichten. 

Lees meer

Fedris - Federaal agentschap voor beroepsrisico’s

Fedris is een openbare instelling van sociale zekerheid die erover waakt dat de rechten van slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten worden gerespecteerd.

Lees meer

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB)

De GOB: een enorme waaier aan beroepen ten dienste van de burger

Lees meer

FOD Beleid en Ondersteuning - BOSA

De FOD Beleid en Ondersteuning is je federale partner als het om IT, HR, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten gaat.

Lees meer

FOD Binnenlandse zaken

De FOD Binnenlandse Zaken is in volle evolutie om een moderne en flexibele organisatie te worden. Een administratie die een antwoord tracht te bieden op de noden van de burgers.

Lees meer

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Onze organisatie is internationaal geörienteerd, wat kandidaten kan motiveren om te solliciteren.

Lees meer

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

We bieden een dynamische werkomgeving met veel opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Lees meer

FOD Financiën

Laten we er niet onnozel over doen: er zijn een pak vooroordelen over FOD Financiën. Maar kijk, we vegen die graag van tafel. En in de plaats leggen we er de redenen op waarom ook jij bij ons jouw plekje gaat vinden.

Lees meer

FOD Justitie

Ons team spant zich elke dag in voor een rechtvaardige Justitie, voor jou en de burger.

Lees meer

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Duurzaamheid, kwaliteit, expertise. De Kanselarij ondersteunt de eerste minister bij het leiden en coördineren van het regeringsbeleid.

Lees meer

FOD Mobiliteit en Vervoer

Ons land én jezelf in beweging brengen is werken voor FOD Mobiliteit en Vervoer.

Lees meer

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Onze FOD is een dynamische organisatie. Wie zin heeft om in een moderne en professionele omgeving te werken, is bij ons dus aan het juiste adres.

Lees meer

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Een groot aantal medewerkers van de FOD zijn terreinwerkers. Ze staan voortdurend in contact met bedrijven, werkgevers, werknemers en hun respectievelijke organisaties.

Lees meer

Haven van Brussel

De Haven van Brussel speelt een prominente rol om het leefmilieu, de economische ontwikkeling en de mobiliteit in Brussel te verbeteren.

Lees meer

Hulpkas voor Ziekte en -Invaliditeitsverzekering (HZIV)

De medewerkers van de HZIV hebben een boeiende, afwisselende en veeleisende job, met een belangrijke sociale opdracht in een multiculturele omgeving.

Lees meer

Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën

De Inspectie van Financiën wil een onafhankelijk en integer interfederaal korps zijn.

Lees meer

Iriscare

Iriscare is voor burgers en professionals het aanspreekpunt bij uitstek voor alles in verband met sociale bescherming in het Brussels Gewest. Sinds 1 januari 2019 is onze bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) verantwoordelijk voor het beheer van een reeks bevoegdheden die overgedragen werden bij de zesde staatshervorming.

Lees meer

Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

KBR biedt een unieke en inspirerende beleving aan waar kennis van uitstekende kwaliteit centraal staat. KBR geeft u toegang tot de informatie die ze bewaart, faciliteert onderzoek en biedt een brede culturele beleving aan.

Lees meer

Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI)

We stimuleren de medewerkers om opleidingen te volgen en initiatief te nemen.

Lees meer

Nationaal Geografisch Instituut (NGI)

De hoofdopdracht van het NGI bestaat erin de topografische kaarten voor heel België op te stellen en bij te werken. Het NGI is een kleine instelling, waar iedereen iedereen kent.
Het is bovendien dé referentie in zijn vakgebied.

Lees meer

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie of kortweg (NICC)

De primaire activiteit van het NICC is het uitvoeren van forensische expertises, ter ondersteuning van het gerechtelijk onderzoek en dus ook van de burger die gerechtigheid zoekt. Het NICC biedt een uitgebreid pakket van forensische expertises aan.

Lees meer

Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ)

Bij ons vind je een aantrekkelijke en flexibele werkomgeving waarin een voortdurende persoonlijke ontwikkeling een belangrijke plaats inneemt.

Lees meer

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) streeft ernaar om iedereen die door de mazen van het net van de sociale zekerheid valt en in armoede leeft, een menswaardig bestaan te waarborgen.

Lees meer

POD Wetenschapsbeleid (BELSPO)

Het Federaal Wetenschapsbeleid heeft tot taak de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het federale wetenschapsbeleid in opdracht van de Regering en ter ondersteuning van de bevoegdheden van de Federale overheid.

Lees meer

Rechterlijke orde

Elke dag het gevoel hebben dat je een verschil maakt? En als het even kan, met leuke collega’s? Bij de rechterlijke orde bouw je mee aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Maak samen met ons deze missie waar! 

Lees meer

Regie der Gebouwen

Je komt terecht in een stimulerende, moderne en dynamische werkomgeving met een fijne teamgeest.

Lees meer

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Om zijn opdrachten te kunnen uitvoeren moet de RVA beschikken over bekwame en gemotiveerde medewerkers. Vandaar dat er ook geïnvesteerd wordt in de optimalisering van de werkomstandigheden in het algemeen en in verbeteringen die een directe impact hebben op het personeel.

Lees meer

Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)

Het RSVZ, een moderne overheid voor een kwalitatieve service.

Lees meer

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

De RSZ is de drijvende kracht achter de sociale zekerheid. Hij zorgt voor het geld en de gegevens die nodig zijn om het systeem draaiend te houden. Digitalisering staat daarbij voorop.

Lees meer

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Het sociale karakter van de activiteiten van het RIZIV spreekt aan. Je werkt mee aan iets wat voor veel mensen van cruciaal belang is. En het werken met de nieuwste technologieën in een zeer aangename werkomgeving.

Lees meer

Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE)

We nemen de sterke sociale missie van WBE op en willen daarbij participatief ontwikkelen, creatief zijn en professionalisme tonen.

Lees meer

War Heritage Institute

Het WHI beheert en coördineert een netwerk van uitstekende militaire musea en locaties.

Lees meer

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures