BOSA - FOD Beleid en Ondersteuning

De FOD Beleid en Ondersteuning is je federale partner als het om IT, HR, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten gaat. Voor enkele andere domeinen, zoals begroting en boekhouding, heeft de FOD een controlerende rol.

Missie

De FOD Beleid en Ondersteuning heeft de volgende missies:

  • IT
  • rekrutering
  • personeelsbeheer
  • personeelsontwikkeling
  • organisatiebeheersing en integriteitsbeleid
  • begroting
  • boekhouding
  • overheidsopdrachten.

Klanten

De FOD Beleid en Ondersteuning richt zich in de eerste plaats op de regering en de organisaties van de federale overheid en hun personeelsleden:

 • federale overheidsdiensten (FOD’s) en ministerie van Defensie
 • programmatorische overheidsdiensten (POD’s)
 • wetenschappelijke instellingen
 • instellingen van openbaar nut (ION)
 • openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ)

De FOD Beleid en Ondersteuning biedt ook bepaalde producten en diensten aan burgers (bv. publicatie van vacatures binnen de overheid) en bedrijven (bv. ter beschikking stelling van een platform voor het digitaliseren van overheidsopdrachten) aan en werkt samen met andere bestuursniveaus (gewesten, gemeenschappen, gemeenten, …).

Organogram

Kerncijfers

Op 1 maart 2017 telt de FOD Beleid en Ondersteuning 856 medewerkers. De grafieken hieronder tonen de verdeling van medewerkers naar geslacht, niveau, taal en statuut.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures