BOSA - FOD Beleid en Ondersteuning

De FOD Beleid en Ondersteuning is je federale partner als het om IT, HR, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten gaat. Voor enkele andere domeinen, zoals begroting en boekhouding, heeft de FOD een controlerende rol.

Missie

De FOD Beleid en Ondersteuning ondersteunt zijn klanten, gebruikers en beleidsverantwoordelijken in 5 activiteitsgebieden:

  • Werken bij de overheid: het aantrekken, selecteren, begeleiden, ontwikkelen en behouden van talenten.
  • Digitale overheid: de transformatie naar een efficiënte, toegankelijke en klantgerichte digitale overheid.
  • Begroting en boekhouding: ondersteuning van de regering bij de begrotingsopmaak en de controle op de uitvoering ervan.
  • Overheidsopdrachten: advies en ondersteuning van overheidsdiensten bij overheidsopdrachten
  • Strategische ondersteuning: ondersteuning van de regering in thema’s zoals integriteit en cultuur, leiderschap, organisatiebeheersing, innovatie, strategieontwikkeling, klant/gebruikersgerichtheid, beleidsevaluatie, ….

Klanten

De FOD Beleid en Ondersteuning richt zich in de eerste plaats op de regering en de organisaties van de federale overheid en hun personeelsleden:

  • federale overheidsdiensten (FOD’s) en ministerie van Defensie
  • programmatorische overheidsdiensten (POD’s)
  • wetenschappelijke instellingen
  • instellingen van openbaar nut (ION)
  • openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ)

De FOD Beleid en Ondersteuning biedt ook bepaalde producten en diensten aan burgers (bv. publicatie van vacatures binnen de overheid) en bedrijven (bv. ter beschikking stelling van een platform voor het digitaliseren van overheidsopdrachten) aan en werkt samen met andere bestuursniveaus (gewesten, gemeenschappen, gemeenten, …).

Organogram

Kerncijfers

Op 31 december 2021 telt de FOD Beleid en Ondersteuning 1044 medewerkers 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures