France Chainaye

France Chainaye

Vertel ons over je job

Ik ben aangesteld bij de directie Protocol die ik aanstuur. Wij zijn de toegangspoort tot het diplomatenkorps in België. We zien erop toe dat het verdrag van Wenen wordt toegepast en dat de principes worden gerespecteerd inzake de voorrechten en immuniteiten die buitenlandse diplomaten in België en de vele internationale organisaties die in België gevestigd zijn, kunnen genieten. Daarnaast is de dienst Protocol verantwoordelijk voor een vlot verloop van de vele bezoeken van buitenlandse VIP’s, en soms ook voor de organisatie ervan.

Waarom doe je je job graag?

Wat me het meest aantrekt, is het bijzonder verrijkende en stimulerende intellectuele en menselijke aspect van de job. Door het rotatiesysteem van de posten in het buitenland kunnen we ons regelmatig in een andere cultuur onderdompelen en voortdurend nieuwe dingen leren. Dat is een ware uitdaging, maar het is altijd belangrijk om jezelf in vraag te kunnen stellen.

Beschrijf in het kort een doorsneewerkdag

Er zijn haast elke dag onvoorziene gebeurtenissen. Bij Buitenlandse Zaken worden de urgenties immers bepaald door de internationale ontwikkelingen en de agenda van de minister. Prioriteiten volgen elkaar op. Meestal ontvang ik een of twee ambassadeurs, die bijvoorbeeld een probleem willen bespreken. Ik neem deel aan of leidt vergaderingen bij de FOD of daarbuiten. En er gaat veel tijd naar het beheren, beantwoorden en ordenen van mijn mails.

Werken voor je huidige werkgever, is dat volgens jou een voordeel?

De FOD Buitenlandse Zaken biedt een brede waaier aan zeer uiteenlopende jobs, en je kunt vaak snel verantwoordelijkheden en autonomie krijgen. Dat wordt heel erg op prijs gesteld. Overal dezelfde werkstructuur terugvinden en werkzekerheid zijn bovendien essentiële comfort- en referentiepunten voor diplomaten, die om de vier jaar van land wisselen.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik ben jurist en heb als jurist wat gewerkt voor een bank. Maar ik wou altijd al in het buitenland werken, en de talen spreken die ik beheers. Door een gelukkig toeval ontdekte ik 30 jaar geleden dat de FOD een examen organiseerde en sindsdien is mijn motivatie er niet minder op geworden.

Quelle a été la procédure de sélection ?

Vandaag zijn de procedures anders, meer aangepast aan de gezochte profielen. Genderneutraler ook, wat vrouwen ertoe moet aanzetten om mee te doen.

Herinner je je eerste werkdag?

Omdat ik bang was om te laat te komen op de ambassade heb ik mijn zoontje al heel vroeg afgezet bij de crèche. En toen stond ik voor een gesloten deur. Dat vonden de collega’s heel grappig.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures