Liesbeth Lodewyckx

Liesbeth Lodewyckx

Vertel eens over je job…

Ik werk op de thematische dienst Milieu en Klimaat bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. We volgen er enerzijds de internationale debatten rond milieu en klimaat en duurzame ontwikkeling op, anderzijds waken we erover dat de thema’s milieu en klimaat geïntegreerd zijn in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever terecht kwam?

Vlak na mijn studies bio-ingenieur, heb ik een aantal jaren als onderwijsassistent gewerkt aan de KU Leuven, faculteit ingenieurswetenschappen. Meteen daarna ben ik bij mijn huidige werkgever aan de slag gegaan, als dossierbeheerder bij het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid. Na 6 jaar ben ik naar mijn huidige functie overgeschakeld.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik heb eerst aan de standaard testen voor de hele federale overheid van Selor meegedaan. Na deze testen kwam ik op een lijst van geslaagden te staan, waardoor ik telkens er een vacature was bij een federale overheidsdienst, persoonlijk uitgenodigd werd om verder te solliciteren. Ik solliciteerde uiteindelijk voor een aantal plaatsen bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, waarbij ik door een jury van een 5-tal personen geïnterviewd werd. Met succes! Enkele maanden later kon ik starten.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

De glijdende werktijden en mogelijkheid tot telewerk vergemakkelijken de combinatie arbeid en gezin. Daarnaast zijn onze kantoren centraal gelegen in Brussel en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is ook een restaurant en cafetaria, waar je voor een lage prijs een lekkere hap kan eten. ‘s Middags samen lunchen met collega’s of een koffiepauze: dat bevordert de teamgeest en collegialiteit.

Kun je je taak bij de FOD in het kort omschrijven?

Als dossierbeheerder volg ik een aantal organisaties op waaraan de Belgische overheid subsidies geeft: ik moet erover waken dat de middelen goed besteed worden en ook de nodige verbanden leggen met andere aspecten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Als expert milieu en klimaat sensibiliseer en adviseer ik eveneens mijn collega’s opdat milieu en klimaat beter geïntegreerd worden in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Wat vind je interessant aan je functie ?

Milieu en klimaat zijn aspecten van het dagelijkse leven die een invloed hebben op alles: zuiver water, schone lucht, afvalverwerking, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid,… De uitdaging om economie, maatschappij en milieu op elkaar af te stemmen en in evenwicht te brengen is ongelooflijk boeiend. De internationale context van mijn functie, maakt dit allemaal extra complex, maar des te boeiender. Weten dat je met je job een bijdrage kan leveren aan een meer duurzame samenleving, geeft veel voldoening.

Wat zijn de moeilijkste aspecten van je job ?

De complexiteit van de thema’s waarmee ik bezig ben, maakt mijn job erg boeiend, maar soms ook frustrerend. Hoe hard je ook je best doet, je kan niet alles weten. Bijna dagelijks leer ik nieuwe dingen. Het is soms ook moeilijk om de enorme informatiestroom te volgen. Net omdat milieu en klimaat relevant zijn voor andere maatschappelijke thema’s zoals armoede, welzijn, gezondheid, vrede en veiligheid, komt er veel informatie op ons af. Het komt er dan op aan een werkbaar en realistische takenpakket af te lijnen en je daaraan te houden. Dat is niet altijd even makkelijk.

Geef een korte beschrijving van een doorsnee werkdag

Geen enkele dag op kantoor is dezelfde. Wat wel telkens terugkomt, zijn de berichten die dagelijks vanuit de Belgische posten vanuit alle hoeken van de wereld verstuurd worden. Ik lees ze en filter er de relevante informatie voor milieu en klimaat uit. Daarnaast variëren mijn taken naargelang de urgentie: advies verlenen aan collega’s, nota’s opstellen voor de minister, parlementaire vragen beantwoorden. Tijdens rustigere periodes, neem ik de tijd om mezelf bij te scholen en te verdiepen in één of ander deelaspect van mijn job.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures