Brigitte Baland

Brigitte Baland
Vertel ons over je job…

Ik ben verantwoordelijk voor het  medisch expertisecentrum voor de provincies Namen en Luxemburg. Samen met administratieve medewerkers en dokters evalueren we de handicap van personen die daarom vragen: aan de hand van die erkenning kunnen ze een vervangingsinkomen en verschillende sociale voordelen krijgen.
Meestal doe ik 's morgens de raadplegingen. Daarna hou ik me bezig met meer administratieve taken en het beheer van het centrum.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik was gedurende 12 jaar algemeen geneesheer. Bij de geboorte van mijn 4e kind besloot ik van werk te veranderen, om mijn beroepsleven en mijn familiale verantwoordelijkheden beter op elkaar af te stemmen. Daarom heb ik me bij Selor voor een selectie ingeschreven en ben ik statutair ambtenaar geworden.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Ik ben heel tevreden met mijn keuze: het onderzoekswerk is op intellectueel en menselijk vlak heel interessant. In het centrum heerst een heel goede sfeer, de collega's hebben respect voor elkaar en helpen elkaar. De uitdaging voor ons team in 2011 is het welslagen van de digitalisering van het medisch dossier. Een boeiende uitdaging!
Bovendien laten de werkuren ook heel goed toe om intensief bezig te zijn met je gezin of met je hobby, al naargelang je levenskeuze.