Julie Van Handenhoven

femme

Kan je iets meer vertellen over je job?

Ik werk als attaché Internationale Betrekkingen. Met onze dienst volgen we internationale initiatieven op het vlak van gezondheid op, in het bijzonder die van de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie. In de praktijk coördineer ik het overleg tussen belanghebbenden op federaal, nationaal en internationaal niveau, waar het draait om het verdedigen van de Belgische standpunten in verschillende dossiers.

Samen met mijn teamgenoten zie ik ook toe op de coherentie tussen nationale en internationale beleidsontwikkelingen, alsook tussen verschillende internationale initiatieven onderling. Hoewel iedereen zijn eigen dossiers heeft, worden we dus aangemoedigd om een breed perspectief op de internationale context te hebben.

Mijn concrete takenpakket is heel divers: ik stel nota’s op, consulteer interne en externe experts, organiseer reflectievergaderingen, formuleer beleidsopties, neem deel aan allerhande (inter)nationale werkgroepen, …

Hoe ervaar je de FOD Volksgezondheid als werkgever?    

De FOD Volksgezondheid heeft de voorbije (crisis)jaren bewezen wendbaar te zijn en heeft getoond dat veel kan bereikt worden met engagement, samenwerking en een gemeenschappelijk doel. Je voelt binnen de organisatie ook de drive om nog efficiënter te werken. Er wordt geïnvesteerd in responsabilisering mét aandacht voor het welzijn van medewerkers, bijvoorbeeld door flexibel werk mogelijk te maken. Binnen de teams zie je ook veel vastberadenheid en ambitie. Waar nodig wordt spontaan altijd een tandje bijgestoken.

Wie voor de federale overheid werkt, draagt (indirect) bij tot een betere samenleving. Hoe doe je dat vanuit jouw functie?

‘Gezondheid is het hoogste goed’, zegt de volkswijsheid. De maatschappelijke relevantie van het beleidsdomein waar ik me op toeleg, spreekt dus voor zich. Daar schuilt voor mij meteen de grootste aantrekkingskracht van deze job in.

De coronacrisis heeft dan ook eens te meer bewezen dat veel van de uitdagingen op het vlak van gezondheid grensoverschrijdend zijn, wat maakt dat internationale samenwerking absoluut geen overbodige luxe is. Het is dus van groot belang dat we met de gezondheidsadministratie kunnen wegen op het internationale niveau en het multi- en bilaterale beleid bewaken. Zo ondersteunen we het federale gezondheidsbeleid, waarmee we finaal ook werken aan een betere samenleving.

Wat spreekt je verder nog aan in je job?

Dan denk ik aan de samenwerking met anderen, zowel op nationaal als internationaal niveau, waarbij je elkaar aanvult en dus samen een meerwaarde biedt. Maar ook de afwisseling tussen de vaste dossiers, vaak gericht op de lange termijn, en de iets urgentere zaken die we moeten afhandelen, spreekt me aan. Tot slot is er nog de boeiende internationale context waarin ik mag werken, wat me de kans geeft om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van het internationaal gezondheidsbeleid.

De FOD Volksgezondheid maakt deel uit van de federale overheid. Hoe is het om daarvoor te werken?

Er is veel professionalisme en engagement binnen de federale overheid. Het beeld van een strakke, hiërarchische organisatie is al lang achterhaald. Voor mij gaat het om zoveel meer dan een stabiele job hebben. Belangrijker is dat je door te werken voor de overheid, burgers en maatschappij van dienst kan zijn. Je kan er werken binnen zeer uiteenlopende, waardevolle domeinen. Bovendien kan je rekenen op enorm veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

 

 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures