Olivier

Olivier

Wat boeit er je in je werk?

Als ik de balans opmaak na bijna 15 jaar publieke sector, waarvan 10 jaar op de FOD Volksgezondheid, blijkt dat ik de mogelijkheid heb gekregen heel wat ervaring op te doen, met een zekere verantwoordelijkheid, en dit vanaf het begin van mijn loopbaan.

De meeste projecten die mij werden toevertrouwd gingen over de ontwikkeling van internet- & intranetsites, samenwerkingsplatformen en beheerstools. Ik heb de kans gekregen het New World of Work programma van de FOD (de nieuwe cultuur, samenwerken, dynamic office, tools voor het werken op afstand ) mogen coördineren. Tegelijkertijd werk ik voor een centrale dienst van de FOD, het Project Management Office, waar ik meewerk aan de selectie, de ontwikkeling en de opvolging van verschillende projecten, en de lessons learned verzamel. 

Ik vind projectmanagement leuk omdat het mij toelaat om met concrete dingen bezig te zijn. De projecten die mij werden toevertrouwd, hadden voor onze medewerkers ook heel praktische gevolgen, onder andere in termen van innovatie. Anderzijds heb ik altijd gehouden van het stuk analyse dat met projectmanagement gepaard gaat, als het er bij voorbeeld op aan komt om de noden van onze klanten in functionaliteiten te vertalen of als men de strategie moet uitdenken om een idee om te vormen tot een realiteit .. Tot slot hecht ik veel belang aan de menselijke contacten in mijn werkrelaties. De projecten die ik beheer brengen mij dan ook in contact met talrijke gesprekspartners: informatici, experts, managers en andere projectleiders.

Als je terugblikt op je parcours, wat is er je daarvan bijgebleven sinds je eerste werkdag tot op vandaag?

Ik heb altijd versteld gestaan van de overvloed aan opleidingen waar wij toegang toe hebben, en dit in de meest uiteenlopende expertisedomeinen. Door enkele van deze opleidingen te volgen heb ik onder andere mijn kennis inzake multimedia en projectmanagement, programma’s en budgetbeheer, kunnen aanscherpen, maar heb ik ook mijn kennis van management kunnen uitdiepen in het kader van het PuMP-programma van de Solvay Business School en het traject voor leidinggevenden georganiseerd door het OFO (Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid).

Na mijn gecertificeerde opleiding projectmanagement wou ik een meer managementgerichte functie vervullen, maar ik wou wel bij de FOD Volksgezondheid blijven. Ik ben dan, via een interne bevorderingsprocedure bij een transversaal team van projectleiders en –medewerkers terechtgekomen, waar ik vandaag de dag projecten beheer in uiteenlopende domeinen en leiding geef aan de projectmedewerkers.

Stelt de FOD VVVL jou interessante tools ter beschikking om je werk te doen?

We beschikken in de FOD Volksgezondheid over verschillende hulptools voor projectmanagement, zoals MS-Project en het EPM-platform (Entreprise Project Management) voor projectmanagement, dat is gebaseerd op de Prince2-methodologie. We krijgen ook heel wat opleidingen.

Daarenboven stelt de FOD alle tools ter beschikking om samen te werken met collega’s, op het werk of op afstand. Telewerk is mogelijk tot 3 dagen per week, wat het mogelijk maakt om mijn werk beter te combineren met mijn privéleven.  

Vind je in de FOD VVVL de karikatuur van de ambtenaar?

Eigenlijk is mijn kijk op de federale overheid fundamenteel veranderd. Aanvankelijk was ik erg bang voor de zwaarte van de administratieve procedures. En het is waar dat we geen abstractie kunnen maken van de vele procedures die inherent zijn aan ons dagelijks werk. Maar beetje bij beetje heb ik vastgesteld dat deze procedures slechts zelden ons werk bemoeilijken. Integendeel, zij zorgen ervoor dat we de kwaliteit van wat we doen kunnen garanderen. Kortom, ik zie uiteindelijk veel meer dynamisme en vernieuwing dan verwacht.

Een anekdote om mee af te ronden?

Toen ik werkte als expert in multimediale communicatie moest ik soms de woordvoerder van de FOD vervangen. Zo is het gebeurd dat ik op een avond in een echte  communicatiecrisis belandde naar aanleiding van het radioactief incident van het Nationaal Instituut van Radio-elementen in Fleurus. Ik heb deelgenomen aan de vergaderingen van het crisiscentrum met de betrokken federale, gewestelijke en lokale overheden. Ik heb ook met journalisten moeten omgaan, en de communicaties die uitgingen van onze FOD beheerd. Kortom, dat was een adrenalineboost van jewelste, maar ook een zeer verrijkende ervaring. 

 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures