Sabine Wallens

Sabine Wallens_2022

Waarom koos je ervoor om te werken voor de federale overheid?

Als federaal ambtenaar heb ik werkzekerheid en een goed evenwicht tussen werk en privé en stel ik me actief ten dienste van de burger. Het is aangenaam samenwerken met gemotiveerde mensen die dezelfde waarden hebben als ik wanneer het aankomt op het behoud van ons leefmilieu.

Wat is het leukste aan werken bij je huidige werkgever?

Ik werk voor een dienst van het directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid die zich bezighoudt met de promotie, het behoud en de integratie van biodiversiteit in andere overheidssectoren en in het bedrijfsleven. We hebben al een hele, bijwijlen kronkelige weg afgelegd. En het doet me plezier om te zien dat hetgeen waaraan we zo hard gewerkt hebben met verschillende partners, eindelijk vorm krijgt.

Strookt het beeld dat je nu hebt van de federale overheid nog met het beeld dat je had voor je hier begon te werken? 

We hebben veel meer autonomie dan ik me aanvankelijk kon voorstellen en die tendens neemt alleen maar toe. We hebben werkzekerheid, maar kunnen tegelijk volop initiatieven nemen zoals in het bedrijfsleven.

Je werkt als attaché Biodiversiteit. Wat doe je precies en wat is het leukste aan je job?

Ik ben al jaren actief als expert biodiversiteit. Daarbij bied ik de burger-consument enerzijds de mogelijkheid om te kiezen voor producten en producenten die rekening houden met biodiversiteit. En anderzijds sensibiliseer en help ik bedrijven en overheids- en privéorganisaties om vrijwillig hun steentje bij te dragen tot het behoud van de biodiversiteit en van onze ecosystemen. Hieruit ontstonden de initiatieven BeBiodiversity, BiodiversiTree en het gloednieuwe BiodiversiScape.

Op welke van jouw realisaties ben je het meest trots?

Om te beginnen heb ik samen met mijn collega’s van de gewesten BiodiversiTree ontwikkeld. Dat is een online tool die bedrijven helpt om concrete acties te ondernemen voor de biodiversiteit. De gebruiker krijgt 4 actiedomeinen voorgesteld: terreinen, infrastructuur, aankoopbeleid en processen. En dan is er nog het nieuwe initiatief ‘BiodiversiScape’, bedoeld om biodiversiteit blijvend te integreren in onze infrastructuur, terreinen, processen en in het aankoopbeleid van de federale overheid.

In welke zin maak je met je job het verschil voor de samenleving?

Samen met onze partners van de federale overheid en uit het bedrijfsleven ondernemen we concrete acties om de mentaliteit te veranderen en het goede voorbeeld te geven bij de instandhouding van onze biodiversiteit.

Wil je een leuk anekdote vertellen, van iets dat je meegemaakt hebt in je carrière bij de federale overheid ?

We hebben een award gewonnen voor onze animatiefilmpjes om burgers-consumenten te sensibiliseren rond BeBiodiversity en daarvoor mocht ik naar Deauville.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures