Hulpkas voor Ziekte en -Invaliditeitsverzekering (HZIV)

De HZIV is een openbare instelling van sociale zekerheid en biedt de verplichte ziekteverzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan.

Het statuut van de HZIV garandeert dat iedereen zich kan aansluiten, ongeacht zijn medisch, economisch, cultureel of ideologisch profiel.

De HZIV wordt beheerd door een paritair samengesteld Beheerscomité.

Beheerscomité

Aantal medewerkers (bij benadering): 300

Vaakst gezochte profielen:

 • Dossierbeheerders niveau C
 • Teamleiders of experten niveau A
 • Experten op niveau B (technisch deskundigen: verpleegkundigen, sociaal assistenten).

Binnen de overheidsinstellingen en de sector van de ziekenfondsen is de HZIV het "kleine broertje", dat zich inzet voor een persoonlijke en individuele service aan de leden.

De medewerkers van de HZIV hebben een boeiende, afwisselende en veeleisende job, met een belangrijke sociale opdracht in een multiculturele omgeving.

De meeste medewerkers staan rechtstreeks in contact met de leden (of met de zorgverstrekkers).

Onze medewerkers leggen een grote beroepsbekwaamheid aan de dag en zijn flexibel. Ze helpen collega's, spelen in op prioriteiten of  werken mee aan projecten.

Bij de HZIV krijg je de kans om je functie voor een stuk zelf in te vullen, en daar staat eveneens een grote verantwoordelijkheid tegenover.

De HZIV is een kleine organisatie. Iedereen kent iedereen, en er is geen grote afstand in de hiërarchie.

De medewerkers van de HZIV zijn specialisten in de toepassing van de ziekteverzekering, waarbij de belangrijkste domeinen zijn:

 • verzekerbaarheid (beheer van de rechten van de leden)
 • geneeskundige verzorging (terugbetaling van kosten aan leden en betaling van facturen aan zorgverstrekkers)
 • uitkeringen bij loonverlies (ouderschap, ziekte of invaliditeit)
 • internationale relaties
 • medisch-sociale dienst.

Andere medewerkers geven vorm aan de ondersteunende diensten (HR, financiële en logistieke dienst, communicatie, organisatie-ontwikkeling,…).

Ben je geboeid door de sociale zekerheid?   
Ben je bereid hard te werken en wil je verantwoordelijkheid nemen?
Heb je graag contact met leden, zorgverstrekkers en met collega's van binnen- en buitendiensten?

Kom dan werken voor de HZIV! Je neemt deel aan dezelfde activiteiten als de ziekenfondsen in een concurrentiële omgeving, en je geniet tevens van de voordelen van een vaste betrekking bij de overheid.

Het kantoor in Brussel is centraal gelegen en is bovendien vlot bereikbaar met het openbaar vervoer:

 • op een paar honderd meter van de metrohalte "Troon" en het station Brussel-Luxemburg
 • op 10 minuten van het station Brussel-Zuid (met de metro)
 • op 15 minuten wandelen van het station Brussel-Centraal.

Daarnaast beschikt de HZIV over verschillende regionale kantoren (ten minste één in elke provinciehoofdplaats) waar teams van 8 tot 20 personen de beste service bieden aan onze leden.

Moderniseringsprojecten

De HZIV werkt mee aan verschillende belangrijke moderniseringsprojecten voor administratieve vereenvoudiging en e-government binnen de gezondheidssector.

Intern beschikt de HZIV over een bestuursplan, dat de doelstellingen en indicatoren bevat voor elke dienst.

In 2012 werd het accent gelegd op "kwaliteit", zoals het uitvoeren van een tevredenheidenquête onder haar leden; een opleidingstraject "telefonisch onthaal en face-to-face-communicatie" voor de loketbedienden en de verdere ontwikkeling van de dienst "kwaliteit en klachtenbehandeling".

Voor de toekomst kiest de HZIV voor verdere modernisering, met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening aan leden en zorgverstrekkers, voor een interessante samenwerking met andere overheidsinstellingen en voor duurzame ontwikkeling.

Bedrijfscultuur

De HZIV is dynamisch en klantgericht. Werk je bij ons, dan heb je oog voor de minder bevoordeelde personen van onze samenleving.

De HZIV draagt persoonlijke ontwikkeling en beroepsbekwaamheid hoog in het vaandel. Bij de HZIV kan je je verder in je job ontplooien door middel via interne en externe opleidingen of door mee te werken aan projecten.

Begin 2012 werd een tevredenheidsenquête georganiseerd bij een representatieve groep van onze leden. Meer dan 90 percent van de respondenten reageerden positief op de kwaliteit van onze dienstverlening. We willen er dan ook alles aan doen om deze mooie resultaten te behouden, maar tegelijk onze doelstellingen nog te verruimen en in te zetten op nieuwe initiatieven die de dienstverlening naar onze leden nog kan verbeteren, en toegankelijker en rendabeler maken.

De HZIV streeft naar een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor alle sollicitanten. Binnen het personeelsbeleid van HZIV primeren competenties op leeftijd, geslacht, achtergrond, handicap….

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures