Openbare instellingen voor Sociale Zekerheid

De Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ) vormen een netwerk van overheidsinstellingen die samen zorgen voor de beste sociale bescherming voor de burgers van ons land. Ze zorgen voor de inning en de verdeling van de sociale bijdragen, de betaling van de sociale uitkeringen en het beheer van de verschillende takken van de sociale zekerheid. We kunnen de activiteiten van de OISZ onderverdelen in 2 grote domeinen:

 • De uitbetaling van:

  • uitkeringen aan werklozen, werklozen met bedrijfstoeslag en personen met loopbaanonderbreking en tijdskrediet (RVA en HVW)
  • pensioenen aan werknemers, ambtenaren en zelfstandigen (FPD)
  • geneeskundige zorgen en vervangingsinkomens bij ziekte, moederschapsrust, ongeval … (RIZIV, HZIV en RSVZ)
  • vergoedingen aan slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten (Fedris)
  • vakantiegeld (RJV)
 • De inning van sociale bijdragen voor zelfstandigen (RSVZ), zeelieden (HVKZ) en loontrekkenden (RSZ).

De OISZ zorgen ervoor dat wie niet langer kan werken, bijvoorbeeld door ziekte, invaliditeit, werkloosheid of pensioen,  een vervangingsinkomen krijgt.
De OISZ werken uiteraard niet los van mekaar. Ze werken samen aan hun opdrachten en delen hun gegevens binnen een geïnformatiseerd netwerk, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Daarnaast nemen ze ook gezamenlijke initiatieven om hun werking permanent te verbeteren. 

Het OFO beschikt over een e-learning-opleidingsplatform. Je vindt er verschillende opleidingen waarop je vrij kan inschrijven.

Momenteel vind je er ook een module over de Belgische sociale zekerheid met de volgende thema’s:

 • belang van de sociale zekerheid
 • structuur van de sociale zekerheid
 • rechten en plichten van de sociale verzekerden en van de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ)
 • sociale fraude.

De opleidingsmodule doorlopen duurt ongeveer 2u.

Naar de e-learning.

Samenwerken en vernieuwen

De Belgische sociale zekerheid geldt als één van de meest doeltreffende en moderne ter wereld. Om dit zo te houden, bundelen de OISZ hun krachten om met gezamenlijke initiatieven hun interne en externe werking permanent te verbeteren. Hiermee streven ze niet alleen naar een betere dienstverlening en een efficiëntere interne werking, maar ook naar een doeltreffende communicatie met de burger. Voorbeelden van gezamenlijke projecten zijn:

 • e-Government: introductie van het elektronisch documentenbeheer voor onze klanten; de ontwikkeling van elektronische dossiers en gegevensbanken; de oprichting van contactcenters;
 • procesverbetering, risicobewaking en interne audit;
 • duurzame ontwikkeling;
 • nieuwe werkvormen zoals telewerk.

Interesse om bij ons aan de slag te gaan? We zijn altijd op zoek naar:

 • Dossierbeheerders die in nauw contact staan met de burger. Hiervoor zoeken we bachelors en administratief assistenten met diploma hoger secundair onderwijs;
 • specialisten in alle domeinen van de sociale zekerheid op het niveau van master, met onder andere juridische, medische en financiële achtergrond;
 • sociale inspecteurs & controleurs;
 • teamchefs dossierbeheer die de operationele activiteiten van een dienst coördineren en als expert de medewerkers ondersteunen in hun dienstverlening aan de burger. Hiervoor zoeken we kandidaten op het niveau van bachelor;

Daarnaast zoeken we specialisten voor de ondersteunende diensten in de domeinen wetgeving, financiën, ICT, human resources, infrastructuur & logistiek en vertaling. Hiervoor zijn we op zoek naar masters en bachelors.

Wat bieden we?

Bij ons vind je een aantrekkelijke en flexibele werkomgeving waarin een voortdurende persoonlijke ontwikkeling een belangrijke plaats inneemt. Daarnaast zijn er talrijke voordelen eigen aan de overheid. Ontdek ze allemaal op de website van elke OISZ en op FedWeb.

Een overzicht van alle OISZ

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures