Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)

We zijn een dynamische en mensgerichte federale openbare sociale zekerheidsinstelling. Ons centraal bestuur is gelegen in Brussel, maar we hebben ook 12 gewestelijke kantoren in de verschillende provincies.

Onze opdracht?

De bescherming van het sociaal statuut van de zelfstandige ondernemers, vanaf de oprichting van hun zaak tot na hun pensioen. Op die manier dragen we bij tot hun sociaal en economisch welzijn.

We…

 • waken erover dat de zelfstandige ondernemers hun verplichtingen naleven, en rekening houden met de (inter)nationale context
 • berekenen de zelfstandigenpensioenen en kennen ze toe
 • innen de bijdragen en beheren de Nationale Hulpkas, het sociale verzekeringsfonds van het RSVZ
 • waarborgen het globaal financieel beheer van het sociaal statuut
 • strijden mee tegen fraude en het oneigenlijk gebruik van het sociaal statuut 
 • onderzoeken en beslissen over de aanvragen tot vrijstelling van bijdragen
 • auditeren de sociale verzekeringsfondsen
 • verzamelen en beheren gegevens over zelfstandige ondernemers en vennootschappen in databanken

Onze medewerkers zijn dus in feite een brug naar de zelfstandigen, ondernemers, vennootschappen, sociale verzekeringsfondsen en andere partners.

Geschat aantal medewerkers:

800, waarvan 430 in Brussel en 370 in de provincies.

Onze medewerkers appreciëren:

 • onze cultuur, die is gebaseerd op verantwoordelijkheidszin, initiatief en klantgerichtheid. Wij stimuleren onze medewerkers om hun competenties  te ontwikkelen.
 • hun vrijheid in de organisatie van het werk: onze medewerkers kunnen in een dynamic office (in Brussel) werken, ze kunnen ook telewerken en kiezen of ze al dan niet gebruik maken van de prikklok.  

Enkele van onze projecten:

 • Sequoia: via dit project willen we voor elke zelfstandige en elke vennootschap een uniek elektronisch dossier creëren waarin alle informatie over hun sociaal statuut is samengebracht.
 • Pensioenmotor: samen met de andere pensioeninstellingen bouwen we aan een gemeenschappelijke interface genaamd "My Pension". Op termijn zal de burger die in verschillende stelsels heeft gewerkt (privésector, overheid, zelfstandige), beschikken over één geïntegreerde berekening van zijn pensioen.
 • New Way of Working: het RSVZ heeft een nieuwe, aantrekkelijke en flexibele arbeidscultuur ontwikkeld. Deze cultuur geeft aan de medewerkers de mogelijkheid om een beter evenwicht te vinden tussen privé- en beroepsleven (door o.a. telewerk) en legt de nadruk op responsabilisering en resultaatgericht werken.

Je profiel kan ons interesseren! Wij zoeken het vaakst:

 • Personen met een universitair diploma (niveau A) om de activiteiten van een dienst te coördineren of erop toe te zien dat de reglementering wordt nageleefd.
 • Personen met een bachelordiploma (niveau B) om administratieve dossiers autonoom te beheren en de burgers correct te begeleiden en te informeren.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures