Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Het RIZIV is een openbaar instelling van sociale zekerheid. Het RIZIV organiseert, beheert en controleert de "verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen".

Het RIZIV heeft uiteenlopende opdrachten en voert die uit in nauw overleg met zijn "partners":

 • de ziekenfondsen
 • de vertegenwoordigers van de personen actief in de zorgverlening, namelijk de individuele zorgverleners (artsen, kinesisten, apothekers,...) en de instellingen (ziekenhuizen, rustoorden,...)
 • de vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers.

Organiseren en beheren van de verzekering voor geneeskundige verzorging
Het RIZIV stelt de regels op voor de terugbetaling van medische prestaties en geneesmiddelen en bepaalt de tarieven ervan.

Organiseren en beheren van de uitkeringsverzekering
Het RIZIV bepaalt:

 • de voorwaarden om de verschillende uitkeringen (ziekte, ongeval, moederschap, vaderschap, adoptie) te kunnen krijgen
 • de berekening van de uitkeringsbedragen.

Het RIZIV kan de personen die langer dan 1 jaar ziek zijn (invaliden) oproepen voor een medisch onderzoek.

Informeren van de zorgverleners over de regels van de verplichte verzekering
Het RIZIV wil de zorgverleners optimaal informeren, om:

 • kwaliteitsvolle zorg te bieden, met naleving van de regels van de verzekering
 • administratieve fouten te vermijden.

Controleren van de correcte toepassing van de regels
Het RIZIV controleert zowel de ziekenfondsen als de zorgverleners. Door die controle blijft de kwaliteit en de financiële leefbaarheid van het Belgische verzekeringssysteem gewaarborgd.

De verzekering voor geneeskundige verzorging dekt 99% van de Belgische bevolking en garandeert dus verzorging voor iedereen die ziek is en/of aanspraak maakt op medische verzorging.
De uitkeringsverzekering zorgt ervoor dat de actieve bevolking recht heeft op een uitkering als ze niet kunnen werken door ziekte, ongeval of moederschap.

Ontdek het filmpje over het RIZIV

Aantal medewerkers: 1350

Vaakst gezochte profielen:

In een instituut zoals het RIZIV, gericht op administratie en beleidsondersteuning in het kader van haar opdrachten van publieke dienstverlening, vertegenwoordigt het personeel het belangrijkste middel om de operationele doelstellingen te verwezenlijken. De typische profielen dat het RIZIV zoekt zijn de volgende:

 1. Arts (werkonbekwaamheid en menselijke schade, inspecteurs, geneeskundige verzorging)
 2. Verpleegkundig-controleur
 3. Jurist (geschillen, reglementering)
 4. Sociaal inspecteur en controleur
 5. Beleidsmedewerker geneeskundige verzorging
 6. Beleidsmedewerker internationale sociale zekerheid
 7. Universitaire - onderzoek, ontwikkeling en kwaliteitspromotie
 8. Financieel deskundige geneeskundige verzorging
 9. Coördinator beleids- en beheersondersteuning
 10. Projectcoördinator
 11. Teamleider - administratieve equipe
 12. Dossierbeheerder / administratief assistent.


Andere profielen in IT, HR, financiën, infrastructuur en logistiek, vertaling of communicatie zijn ook fundamenteel om onze operationele doelstellingen te verwezenlijken.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures